Przetargi.pl
ZP2/08/2022 „Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej od września do grudnia 2022 roku”

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Adama Mickiewicza 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
  ul. Adama Mickiewicza 14
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie
  REGON: 356551767
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP2/08/2022 „Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej od września do grudnia 2022 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PIECZYWO 15810000-9, WSZYSTKIE PRODUKTY MUSZĄ BYĆ NAJWYŻSZEJ JAKOSCICzęść NR 10 PIECZYWO chrupkie, świeże, niegumiaste Drożdżówki i ciasta drożdżowe nie mogą być z ciasta głęboko mrożonego i muszą zawierać mniej niż 10g cukru/100g produktu oraz 10g tłuszczu/100g produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach