Przetargi.pl
Zorganizowanie wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.: Równi lecz różni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 01 , fax. 41 344 37 49
 • Data zamieszczenia: 2014-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Wrzosowa 44 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 01, fax. 41 344 37 49
  REGON: 29108148700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.: Równi lecz różni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. Równi lecz różni, - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wyjazd rekreacyjno-integracyjny Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie czternastodniowego wyjazdu rekreacyjno - integracyjnego z elementami aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej dla uczestników projektu pn. Równi lecz różni dla 25 osób niepełnosprawnych - dysfunkcje zróżnicowane. 1. Instrument aktywizacji edukacyjnej: 1) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi warsztaty z doradcą zawodowym pn. Efektywne zarządzanie czasem w wymiarze minimum 30 godzin lekcyjnych. Zakres szkolenia powinien obejmować między innymi następujące zagadnienia: kluczowe elementy zarządzania czasem; jak radzić sobie z pochłaniaczami czasu; ustalenie celów działań, czyli określenie tego co najważniejsze; zasady i reguły skutecznego planowania; wyznaczanie priorytetów za pomocą metody ABC; Matryca Eisenhowera; efektywne delegowania zadań; asertywna odmowa; organizacja dnia a indywidualna wydajność; zasady efektywnego zarządzania czasem. 2) Wykonawca zapewni: a) miejsce warsztatów na terenie ośrodka , w którym będą zakwaterowani uczestnicy, b) salę konferencyjną (pomieszczenie w ośrodku o takim przeznaczeniu) w celu przeprowadzenia warsztatów z odpowiednim zapleczem technicznym (tj. rzutnik, laptop oraz ekran ścienny), wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc, stolików dostosowaną do ilości osób uczestniczących w warsztatach. Sala powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. c) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do tematyki warsztatów. d) pracę z uczestnikami według ich potrzeb, e) catering podczas zajęć (kawa, herbata, napoje, ciastka), f) uczestnikom warsztatów wszelkie materiały szkoleniowo-dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć, które przechodzą na własność uczestnika. Jeden egzemplarz materiałów szkoleniowo - dydaktycznych wykonawca przekaże Zamawiającemu. 2. Instrument aktywizacji zdrowotnej: Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na terenie ośrodka , w którym będą zakwaterowani uczestnicy: a) 2 badania lekarskie: pierwsze celem wskazania zabiegów rehabilitacyjnych na początku pobytu oraz drugie celem kontroli efektywności zabiegów rehabilitacyjnych, b) minimum trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie dla każdego uczestnika wyjazdu przez minimum 9 dni pobytu, zgodne z indywidualnymi zaleceniami lekarskimi, c) baza zabiegowa ośrodka winna obejmować minimum z zakresu fizykoterapii: elektroterapia, krioterapia, hydroterapia, magnetoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, terapia ultradźwiękowa, laseroterapia; inhalacje; sauna fińska; kinezyterapii; masaż klasyczny i drenaż limfatyczny oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjno- sportowy obejmujący minimum: bieżna elektryczna, rower treningowy, wioślarz, steper, orbitrek, atlas siłowy, minimum 2 fotele prezydenckie, 3. Instrument aktywizacji społecznej: Wykonawca zorganizuje dla uczestników: a) dwie autokarowe wycieczki (tj. transport, opłata parkingowa, bilety wstępu, opieka pilota, przewodnika) dla uczestników wyjazdu (minimum 8 godzin każda), b) dwie piesze wycieczki krajoznawcze, c) wyjście/a na źródła termalne lub basen rekreacyjny lub wielofunkcyjny w wymiarze minimum 120 minut. d) zajęcia taneczne: nauka tańca - dwa - zróżnicowane gatunkowo i pod względem dynamiki tańce towarzyskie - 6 godzin zegarowych. 4. Wykonawca zapewni transport: a) uczestnikom na trasie Kielce - miejsce zakwaterowania w dniu rozpoczęcia i powrót z miejsca zakwaterowania do Kielc w dniu zakończenia pobytu. Autokar musi być wyposażony w sprawną klimatyzację. Wykonawca przed wyjazdem do miejsca realizacji usługi i z powrotem, zapewni kontrolę pojazdu oraz kontrolę dokumentacji kierowcy przez odpowiednie służby. b) w przypadku awarii autokaru lub w razie wykazania przez organy kontroli niesprawności autokaru/ów, Wykonawca w ciągu 1 godziny podstawi sprawny pojazd zastępczy, c) na potrzeby organizowanych przez Wykonawcę wycieczek oraz innych planowanych działań/zajęć/spotkań. d) autokar winien być podstawiony minimum 45 minut przed wyjazdem, e) kierowcę/kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusem/busem, 5. Wykonawca zapewni kierownika grupy, który będzie prowadził stały nadzór nad grupą oraz będzie organizował czas wolny uczestnikom wyjazdu. Kierownik grupy zapewnia opiekę organizacyjną od momentu wyjazdu grupy z Kielc do momentu powrotu grupy do Kielc. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych zajęć o charakterze integracyjno-rozrywkowym (np. ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki, przejażdżka bryczką lub wozami konnymi po okolicy wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy) dla uczestników wyjazdu minimum sześć podczas pobytu. Zajęcia te nie mogą być łączone z innymi świadczeniami dla uczestników, tj. z przysługującymi posiłkami (śniadaniem, obiadem, kolacją). 7. Bezpłatny dostęp do zabiegów rekreacyjnych takich jak : jaccuzi, sauna, łaźnia parowa, minimum dwukrotne skorzystanie z zabiegów, wybranych przez każdego uczestnika. 8. Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł na jedną osobę w czasie 14 dniowego pobytu oraz podczas przejazdu w obie strony. Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie siedmiodniowego wyjazdu rekreacyjno-rehabilitacyjnego z elementami aktywizacji edukacyjnej dla 12 osób niepełnosprawnych, między innymi z upośledzeniem umysłowym i dysfunkcjami narządów ruchu (w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim) oraz zapewnienie pobytu dla 3 opiekunów osób niepełnosprawnych. 1. Instrument aktywizacji edukacyjnej: 1) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności manualnych pn.: Malowanie na szkle w wymiarze min 20 godzin lekcyjnych. W trakcie warsztatów zostaną przedstawione między innymi następujące zagadnienia: przygotowanie warsztatu malarskiego, techniki przenoszenia wzorów; techniki malowania na szkle. Podczas warsztatów uczestnicy będą malowali farbami witrażowymi szklane przedmioty (np.: wazony, butelki). 2) Wykonawca zapewni: a) miejsce warsztatów na terenie ośrodka, w którym będą zakwaterowani uczestnicy, b) salę konferencyjną (pomieszczenie w ośrodku o takim przeznaczeniu) w celu przeprowadzenia warsztatów, z odpowiednim do specyfiki warsztatów zapleczem technicznym (między innymi: rzutnik, laptop oraz ekran ścienny), wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób uczestniczących w warsztatach. Sala powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. c) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do tematyki warsztatów. d) pracę z uczestnikami według ich potrzeb, e) catering podczas zajęć (kawa, herbata, napoje, ciastka), f) uczestnikom warsztatów wszelkie materiały szkoleniowo-dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć, które przechodzą na własność uczestnika oraz materiały i narzędzia dla uczestników warsztatów pn.: Malowanie na szkle. Wytworzone prace przez uczestników warsztatów pozostają własnością uczestników. Jeden egzemplarz materiałów szkoleniowo - dydaktycznych wykonawca przekaże zamawiającemu. g) możliwość biernego uczestnictwa w warsztatach opiekunów. 2. Instrument aktywizacji zdrowotnej: Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na terenie ośrodka, w którym będą zakwaterowani uczestnicy: a) 2 badania lekarskie: pierwsze celem wskazania zabiegów rehabilitacyjnych na początku pobytu oraz drugie na koniec pobytu celem kontroli efektywności zabiegów rehabilitacyjnych, b) minimum trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie dla każdego uczestnika wyjazdu przez minimum 5 dni pobytu, zgodne z indywidualnymi zaleceniami lekarskimi, c) baza zabiegowa ośrodka winna obejmować minimum z zakresu fizykoterapii: elektroterapia, krioterapia, hydroterapia, magnetoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, terapia ultradźwiękowa, laseroterapia; inhalacje; sauna fińska; kinezyterapii; masaż klasyczny i drenaż limfatyczny oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjno- sportowy obejmujący minimum: bieżna elektryczna, rower treningowy, wioślarz, steper, orbitrek, atlas siłowy, minimum 2 fotele prezydenckie, 3. Instrument aktywizacji społecznej: Wykonawca zorganizuje dla uczestników i opiekunów: a) jedną autokarową wycieczkę (tj. transport, opłata parkingowa, bilety wstępu, opieka pilota, przewodnika), trwającą minimum 8 godzin, b) jedną pieszą wycieczkę krajoznawczą, c) wyjście/a na źródła termalne lub basen rekreacyjny lub wielofunkcyjny w wymiarze min. 120 minut. d) zajęcia taneczne: nauka jednego tańca towarzyskiego - 3 godziny zegarowe. 4. Wykonawca zapewni transport: a) uczestnikom na trasie Belno - miejsce zakwaterowania w dniu rozpoczęcia i powrót z miejsca zakwaterowania do Belna w dniu zakończenia pobytu. Autokar musi być wyposażony w sprawną klimatyzację. Wykonawca przed wyjazdem do miejsca realizacji usługi i z powrotem, zapewni kontrolę pojazdu oraz kontrolę dokumentacji kierowcy przez odpowiednie służby. b) w przypadku awarii autokaru lub w razie wykazania przez organy kontroli niesprawności autokaru/ów, Wykonawca w ciągu 1 godziny podstawi sprawny pojazd zastępczy, c) na potrzeby organizowanych przez Wykonawcę wycieczek oraz innych planowanych działań/zajęć/spotkań. d) autokar winien być podstawiony minimum 45 minut przed wyjazdem, e) kierowcę/kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusem/busem, 5. Wykonawca zapewni kierownika grupy, który będzie prowadził stały nadzór nad grupą oraz będzie organizował czas wolny uczestnikom wyjazdu. Kierownik grupy zapewnia opiekę organizacyjną od momentu wyjazdu grupy z Belna do momentu powrotu grupy do Belna. 6. Bezpłatny dostęp do zabiegów rekreacyjnych takich jak : jaccuzi, sauna, łaźnia parowa, min. jednokrotne skorzystanie z zabiegów, wybranych przez każdego uczestnika. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych zajęć o charakterze integracyjno-rozrywkowym (np. ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki, przejażdżka bryczką lub wozami konnymi po okolicy wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy) dla uczestników wyjazdu minimum cztery podczas pobytu. Zajęcia te nie mogą być łączone z innymi świadczeniami dla uczestników, tj. z przysługującymi posiłkami (śniadaniem, obiadem, kolacją). 8. Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu (osoby niepełnosprawne i opiekunowie) od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł na jedną osobę w czasie 7 dniowego pobytu oraz podczas przejazdu w obie strony. Wymagania dotyczące wszystkich wyjazdów: 1. Wyjazdy zostaną zrealizowane na obszarze Polski, na terenie gór: Tatr, Pienin, Beskidów. 2. Wykonawca zapewni zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (tj. WC, łazienka z prysznicem lub wanną, umywalką,) przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonych w czajnik bezprzewodowy, media TV, Internet (Wi-Fi) , w bliskim kontakcie tj. w jednym budynku. 3. Ośrodek musi być dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Musi posiadać urządzenie dźwigowe typu winda, do transportu osób na wózkach inwalidzkich do wszelkich elementów infrastruktury obiektu tj. bazy noclegowej, żywieniowej rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i szkoleniowej. 4. Wykonawca zapewni: całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), catering podczas zajęć (kawa, herbata, napoje, ciastka), suchy prowiant podczas wycieczek oraz w drodze powrotnej, w dniu całodziennej wycieczki wieczorny posiłek w formie obiadokolacji. Wykonawca uwzględni rodzaj diety wynikającej z uwarunkowań jednostki chorobowej uczestnika wyjazdu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rodzaju diety co najmniej trzy dni wcześniej przed przyjazdem grupy do ośrodka. 5. Bezpłatny dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych, tj.: boisko sportowe do piłki nożnej, koszykówki lub siatkówki, siłowni, itp. oraz bezpłatny dostęp do sprzętu sportowego, typu: piłka nożna, siatkowa, do koszykówki, kijki do nordic walking, rowery. 6. Bezpłatną całodobową opiekę medyczną (lekarz na każde wezwanie, pielęgniarka z całodobowym pobytem w Ośrodku dla wszystkich uczestników wyjazdu oraz w razie potrzeby opłaci transport chorego uczestnika wyjazdu do szpitala lub placówki medycznej. Na potrzeby sprawowania opieki medycznej winno być zapewnione pomieszczenie w Ośrodku oraz zestaw podstawowych narzędzi (termometr, ciśnieniomierz, itp.), opatrunków i leków (apteczka), które winny być oddane do dyspozycji pielęgniarki na cały czas trwania wyjazdu. 7. Nocleg, wyżywienie, warsztaty, zajęcia taneczne oraz zabiegi rehabilitacyjne muszą odbywać się na terenie jednego ośrodka, w jednym budynku. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wyjazdu, od momentu wyjazdu do momentu powrotu. 9. Wykonawca poniesie koszty opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 10. Wykonawca w trakcie realizacji usługi nieodpłatnie zapewni zakwaterowanie (2 pokoje o standardzie odpowiadającym zakwaterowaniu uczestników) i wyżywienie w ośrodku, w którym zakwaterowani zostali uczestnicy wyjazdu dla 3 pracowników kontrolujących przebieg realizacji zamówienia na 3 doby. 11. Ośrodek zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków mogących przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne, między innymi z dysfunkcjami narządów ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także z upośledzeniem umysłowym. 12. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014.1182) Dane osobowe uczestników wyjazdu wskazanych przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Wykonawcę w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników warsztatów, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem oraz sporządzenia raportu z analizy ankiet i przekazania w/w dokumentów Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi. 14. Wykonawcę zobowiązuje się do: 1) informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub faksem lub e-mailem, o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie realizacji wyjazdu najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną zmianę, 2) prowadzenia dokumentacji przebiegu wyjazdu, na którą w szczególności składać się będzie: a) dziennik zajęć aktywizacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie poszczególnych zajęć, c) rejestr materiałów dydaktycznych wydanych uczestnikom, d) codzienna kronika przebiegu wyjazdu aktywizacyjnego w postaci zapisu fotograficznego (min. 100 zdjęć) lub audio - wizualnego (minimum 30 minut nagrania), 3) Informowania uczestników usługi o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, 4) Oznakowania miejsca odbywania się usługi oraz wszystkich materiałów związanych z przeprowadzeniem usługi w szczególności dokumentów dotyczących przebiegu realizacji zadania zgodne z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie odpowiednich logotypów wraz z informacją o współfinansowaniu. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia obydwóch grup podczas transportu w przypadku zorganizowania wyjazdów w pokrywającym się terminie. Natomiast nie dopuszcza możliwości dołączenia do tych grup innej grupy, której wyjazd jest objęty innym zamówieniem. 16. Oprócz wymaganych przez Zamawiającego atrakcji, Wykonawca może zaproponować dodatkowe atrakcje turystyczne i formy rozrywki w ramach wyjazdu w celu właściwego zagospodarowania czasu wolnego. Zamawiający informuje, że do organizowanej usługi będzie stosował prawo opcji. Podane ilości osób są wielkościami, które Zamawiający maksymalnie skieruje na wyjazd. Zamawiający zakłada, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ilość osób na każdym wyjeździe może ulec zmianie o 3 osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach