Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: 1. Profesjonalny handlowiec - sprzedaż i marketing; 2. Obsługa małej firmy; 3. Aranżacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych; 4. Pracownik gastronomiczny; 5. Grooming - pielęgnacja i strzyżenie psów; 6. Grafika komputerowa.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2585066-69 , fax. 0-67 2585066-69
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu
  ul. Wojska Polskiego 41 41
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-67 2585066-69, fax. 0-67 2585066-69
  REGON: 33105784800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pupwalcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: 1. Profesjonalny handlowiec - sprzedaż i marketing; 2. Obsługa małej firmy; 3. Aranżacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych; 4. Pracownik gastronomiczny; 5. Grooming - pielęgnacja i strzyżenie psów; 6. Grafika komputerowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń: 1. Profesjonalny handlowiec - sprzedaż i marketing (kod CPV: 80530000-8) dla grupy 9 osób, w tym dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu pn. Dojrzałość twoim atutem - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1, 7 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Czas na młodych - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 oraz 1 beneficjenta ostatecznego projektu pn. Akademia pracy - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb. 2. Obsługa małej firmy (kod CPV: 80511100-8) dla grupy 8 osób, w tym dla 2 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Dojrzałość twoim atutem - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1, 2 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Czas na młodych - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 oraz 4 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Akademia pracy - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb. 3. Aranżacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych (kod CPV: 80530000-8) dla grupy 9 osób, w tym dla 3 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Dojrzałość twoim atutem - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 oraz 6 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Akademia pracy - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb. 4. Pracownik gastronomiczny (kod CPV: 80530000-8) dla grupy liczącej 7 osób, w tym dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu pn. Niepełnosprawni na rynku pracy - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1, 3 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Dojrzałość twoim atutem - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1, 2 beneficjentów ostatecznych projektu pn. Czas na młodych - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1, 1 beneficjenta ostatecznego projektu pn. Akademia pracy - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb. 5. Grooming - pielęgnacja i strzyżenie psów (kod CPV: 80530000-8) dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu pn. Czas na młodych - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb. 6. Grafika komputerowa (kod CPV: 80530000-8) dla 1 beneficjenta ostatecznego projektu pn. Akademia pracy - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pupwalcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach