Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa i montaż tablic i elementów oznakowania budynku i pomieszczeń z prawem opcji na potrzeby projektu SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II 22A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4441179 , fax. 091 4441174, 4441104
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 22A 22A
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4441179, fax. 091 4441174, 4441104
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa i montaż tablic i elementów oznakowania budynku i pomieszczeń z prawem opcji na potrzeby projektu SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Tabliczka przydrzwiowa - 120 sztuk (+ 12 sztuk w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji) Tabliczka przydrzwiowa typu CIRCLE wykonana z profili aluminiowych adonowanych - w kolorze srebrnym, zakończona dwiema zaślepkami PCV w kolorze szarym. Zabezpieczenie w postaci przezroczystej foli antyrefleksyjnej. System umożliwiający montaż tabliczki zarówno w poziomie jak i w pionie. W komplecie: przyssawka umożliwiająca podniesienie folii zabezpieczającej w celu szybkiej i łatwej wymiany informacji. Wymiar tabliczki: 213x297mm. 2. Numery pomieszczeń - 260 sztuk (+ 26 sztuk w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji) Tabliczka wykonana z płyty kompozytowej typu dibond w kolorze srebrnym szczotkowanym o standardowej grubości 3mm. Znaki frezowane do czarnej warstwy kompozytowej. Wymiar tabliczki: 100x60mm. Przykładowy projekt w załączniku. 3. Oznakowanie pomieszczeń sanitarnych - 50 sztuk Grafika wykonana z płyty kompozytowej typu dibond w kolorze srebrnym szczotkowanym o standardowej grubości 3mm, 3 wzory według projektu w załączniku. Wymiar maksymalny: 60x70 mm 4. Tablica informacyjna - 12 sztuk Tablica wykonana z plexi transparentnej o grubości 6 mm, kolorowa grafika drukowana na foli samoprzylepnej, przyklejana na plexi. Znaki wycinane z płyty kompozytowej typu dibond w kolorze srebrnym szczotkowanym, przyklejane na plexi. Przykładowy projekt tablicy w załączniku. Tablica montowana na 8 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym. Wymiar maksymalny: 200x150 cm 5. Tablica informacyjna II - 4 sztuki Tablica wykonana z plexi transparentnej o grubości 6 mm, kolorowa grafika drukowana na foli samoprzylepnej, przyklejana na plexi. Znaki wycinane z płyty kompozytowej typu dibond w kolorze srebrnym szczotkowanym, przyklejane na plexi. Przykładowy projekt tablicy w załączniku. Tablica montowana na 8 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym. Wymiar maksymalny: 200x60 cm 6. Tablica informacyjna III - 8 sztuk Tablica wykonana z plexi transparentnej o grubości 6 mm, kolorowa grafika drukowana na foli samoprzylepnej, przyklejana na plexi. Znaki wycinane z płyty kompozytowej typu dibond w kolorze srebrnym szczotkowanym, przyklejane na plexi. Przykładowy projekt tablicy w załączniku. Tablica montowana na 4 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym. Wymiar maksymalny: 30x24 cm 7. Tablica informacyjna IV - 8 sztuk Tablica wykonana z plexi transparentnej o grubości 6 mm, kolorowa grafika drukowana na foli samoprzylepne, przyklejana na plexi. Tablica montowana na 6 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym. Wymiar maksymalny: 61x200 cm 8. Tablica informacyjna V - 12 sztuk Tablica wykonana z plexi transparentnej o grubości 6 mm, znaki wycinane z płyty kompozytowej typu dibond w kolorze srebrnym szczotkowanym, przyklejane na plexi. Przykładowy projekt tablicy w załączniku. Tablica montowana na 6 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym. Wymiar maksymalny: 200x40 cm 9. Tablica informacyjna VI - 9 sztuk Tablica wykonana z formetallu - aluminium anodowane - srebrne szczotkowane. Znaki grawerowane komputerowo. Tablica montowana na 6 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym. Wymiar maksymalny tablicy: 90x70cm 10. Grafika wycinana z foli - 20 sztuk Grafika wykonana z różnokolorowych foli samoprzylepnych barwionych w masie wycinanych na ploterze tnącym. Grafika przyklejana na ściany szklane. Przykładowy projekt w załączniku. Maksymalny wymiar grafiki: 200x100cm 11. Tablica pamiątkowa - 1 sztuka Tablica pamiątkowa wykonana z formetallu - aluminium anodowane - srebrne szczotkowane. Znaki grawerowane komputerowo. Przykładowy projekt w załączniku. Tablica montowana na 6 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym. Wymiar tablicy: 90x70cm 12. Folia na przeszklenia Folia imitująca piaskowanie szkła, gładka bez wycinanych wzorów. Wymiar modułów folii I: 112cm x 147cm Ilość: 21 sztuk Wymiar modułów folii II: 63cm x 111cm Ilość: 7 sztuk Wymiar modułów folii III: 50cm x 10 m Ilość: 1 sztuka +dodatkowo 9,76 m2 folii w rolce nie dociętej (8mb folii o szerokości 1,22m). 13. Montaż wyżej wymienionych elementów. Przewidziane rodzaje podłoża: okna: folia; ściany szklane: folia, szkło, aluminium (profile); ściany w systemie zabudowy lekkiej suchej; ściany murowane: ściany z bloczków silikatowych, tynkowane, ściany z bloczków betonu komórkowego, tynkowane, ściany z bloczków cementowych, tynkowane, ściany z cegły kratowej, tynkowanej, ściany z betonu monolitycznego, tynkowane; słupy żelbetowe, tynkowane, słupy z drewna klejonego, lakierowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315232000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 PLN. (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach