Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016 - 2017

Miasto Ustroń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8579300 , fax. 0-33 857 93 30
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ustroń
  Rynek 1 1
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  tel. 033 8579300, fax. 0-33 857 93 30
  REGON: 07218234400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016 - 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2016-2017. Zamówienia zostało podzielone na części (sektory) i obejmuje: 1) Część (sektor) I - odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 90 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 30 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 30 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 80 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 1 Miasta Ustroń zawiera załącznik A1 do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 1 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 450 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 140 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 150 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 15 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 20 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 15 mh, - odśnieżanie ręczne: 550 rh Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy. 2) Część (sektor) II - odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 230 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 70 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 70 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 250 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 2 Miasta Ustroń zawiera załącznik A2 do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1250 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 330 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500kg z pługiem i posyparką: 360 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 20 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 30 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 15 mh, - odśnieżanie ręczne: 1320 rh Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy. 3) Część (sektor) III - odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 90 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 50 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 mh - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 40 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 20 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 100 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 3 Miasta Ustroń zawiera załącznik A3 do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 3 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 450 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 280 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 30 mh - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 220 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 120 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 15 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 30 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 20 mh, - odśnieżanie ręczne: 400 rh Zamawiający dla wszystkich dróg na terenie miasta Ustroń ustala trzy kolejności zimowego utrzymania dróg: I kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do jednej godziny od chwili wystąpienia opadów. II kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do dwóch godzin od chwili wystąpienia opadów. III kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac na drogach I i II kolejności nie później niż do trzech godzin od chwili wystąpienia opadów. Zamówienie obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, chodnikach, placach, kładkach, przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń oraz innych terenach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również ustawianie przed rozpoczęciem akcji zimowej i rozbieranie po zakończeniu akcji zimowej płotków przeciwśniegowych z materiałów wykonawcy, wzdłuż dróg miejskich i powiatowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty ustawiania i rozbierania płotków przeciwśniegowych należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi. Dyżury pełnione będą całodobowo w czasie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2017 r. Koszty dyżurów należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi. Materiały do usuwania śliskości. Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości śnieżnej na drogach jest piasek, sól drogowa, solanka oraz kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm. Jedynym materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych jest mieszanka piaskowo-solna albo sam piasek. Ulice w terenie płaskim będą utrzymywane na biało, za wyjątkiem skrzyżowań, wzniesień i łuków. Wszystkie materiały przewidziane do usuwania śliskości na drogach i chodnikach Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonywania zamówienia. Wymagania dotyczące materiałów do usuwania śliskości: - Solanka drogowa o stężeniu 22% - 25% - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania solankę na drogach publicznych. - Piasek płukany o uziarnieniu do 2 mm wg normy PN-B-11113:1996. - Sól kamienna drogowa gatunek DR niezbrylająca zgodna z normą PN-86/C-84081/02 - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania sól na drogach publicznych. - Kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm wg normy PN-B-11111:1996 lub PN-B-1112:1996. Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do swojego sektora lub powrotu do swojej bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim, a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami). Ulice, które będą granicami sektorów I i II (Fabryczna, Kuźnicza, Źródlana) odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory I i II, zaś ulice Skalica i część ul. 3 Maja odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory II i III. Do 15 października 2016 roku każdy z Wykonawców, którzy będą realizować przedmiot zamówienia w danym sektorze zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarstniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia akcji zimowej. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty uwzględniając w szczególności górski charakter terenu, na którym są zlokalizowane są drogi przewidziane do zimowego utrzymania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - Dla części I: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). - Dla części II: 2400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). - Dla części III: 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną części zamówienia, wadium należy wnieść odpowiednio dla każdej części zamówienia. b) Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. 2) Forma wadium Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3) Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium a) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2016-2017 - część I, II lub III. b) Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. c) Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert podanym w ust. 21 niniejszej specyfikacji. d) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, podanym w ust. 21 niniejszej specyfikacji. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pomieszczenie nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4) Skutek nie wniesienia wadium Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta uznana zostanie za odrzuconą). 5) Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP. 6) Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach