Przetargi.pl
Zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z gminy Kluczbork kierowanych do schroniska w Bielicach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 185 207 , fax. 774 185 207
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 6
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 185 207, fax. 774 185 207
  REGON: 45024020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluczbork.opsinfo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z gminy Kluczbork kierowanych do schroniska w Bielicach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zapewnienie gorącego posiłku dla ok. 8 osób bezdomnych z gminy Kluczbork kierowanych do schroniska w Bielicach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach