Przetargi.pl
Zamówienie uzupełniające sprzątanie poziomów -1 oraz -2 w budynku Sądu Rejonowego przy pl. Słowiańskim 2.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 322 03 15 , fax. 683 220 317
 • Data zamieszczenia: 2021-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
  Plac Słowiański 2
  65-069 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322 03 15, fax. 683 220 317
  REGON: 00032556400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie uzupełniające sprzątanie poziomów -1 oraz -2 w budynku Sądu Rejonowego przy pl. Słowiańskim 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie uzupełniające polegać będzie na wykonywaniu czynności/usług sprzątania poziomów -1 oraz -2 w budynku Sądu Rejonowego przy pl. Słowiańskim 2. Czynności te wykonywane będą podczas nieobecności Pani sprzątającej zatrudnionej na etacie w Sądzie Rejonowym w czasie jej przebywania na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym. Zamawiający przewiduje 40 dni roboczych do zastępstwa. Łączna powierzchnia poziomów -1 oraz -2 wynosi 1.014,90m2 (w tym pomieszczeniu archiwum 372,80 m2 sprzątanie 2 razy w tygodniu pod nadzorem pracownika Sądu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach