Przetargi.pl
Zakwaterowanie studentów Politechniki Warszawskiej w ramach Zerówki Centralnej, która odbędzie się w dniach 31.08.2015-07.09.2015. ZP/U/KK/42/15

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 2346206, 2346630 , fax. 022 2346217, 6286075
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 2346206, 2346630, fax. 022 2346217, 6286075
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakwaterowanie studentów Politechniki Warszawskiej w ramach Zerówki Centralnej, która odbędzie się w dniach 31.08.2015-07.09.2015. ZP/U/KK/42/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakwaterowanie studentów Politechniki Warszawskiej w ramach Zerówki Centralnej, która odbędzie się w dniach 31.08.2015-07.09.2015. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Położenie ośrodka w odległości od centrum Poronina (liczona w linii prostej) do 15 km. 2.2. Terminy zakwaterowania: - zakwaterowanie: poniedziałek (31 sierpnia) około godz. 20:00; - wykwaterowanie : poniedziałek (7 września) około godz. 12:00; - liczba osób będzie wahać się pomiędzy 80-120. : w dniach 31.08.2015 - 03.09.2015 będzie od 80-107 osób natomiast w dniach 04.09.2015 - 07.09.2015 będzie 90-120 osób. Zamawiający zobowiązuje się do podania konkretnej liczby osób do dnia 28 sierpnia 2015r. 2.3. Zakwaterowanie: - pokoje 2,3,4,5 osobowe; - wszystkie łóżka jednoosobowe; - łazienka w każdym pokoju/segmencie; - wszystkie pokoje w jednym budynku wraz z jadalnią i salą bankietową; - całodzienny dostęp do ciepłej bieżącej wody. - bezpłatny dostęp do sieci WiFi 2.4. Sala szkoleniowa i bankietowa: - sala szkoleniowa na 100 osób; - sala bankietowa na 120 osób; - wszystkie sale dostępne będą podczas całego wyjazdu, w szczególności w godzinach 19:00-04:00; - dostępność Sali szkoleniowej 07.09.2015 r. w godzinach 08:00-10:00; - dostępność Sal na terenie całego ośrodka; - wyposażenie Sal szkoleniowych w projektor, ekran, tablica suchościeralna; - bezpłatny dostęp do sieci WiFi. 2.5. Na terenie ośrodka musi znajdować się dodatkowo: - boisko wielofunkcyjne typu ORLIK, pokryte sztuczną nawierzchnią lub sztuczną trawą o minimalnych wymiarach 30x20 m. Możliwość gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę; - parking dla dwóch autokarów; - miejsce na zorganizowanie ogniska. 2.6. WARUNKIEM KONIECZNYM SĄ: Sala szkoleniowa, bankietowa, miejsce do zorganizowanie ogniska oraz parking dla dwóch autokarów. 2.7. Wyżywienie: - w dniu 31.08.2015 - kolacja po przyjeździe i zakwaterowaniu uczestników; - w dniach 01.09.2015 - 06.09.2015 - śniadanie i obiadokolacja w godzinach ustalonych z organizatorem; - w dniu 07.09.2015 - śniadanie o godzinie ustalonej z organizatorem; 31.08.2015 - Kolacja: podana w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser żółty, twarożek, pomidory, ogórki, sałatka, kawa, herbata, kompot, bigos. 01.09.2015 - Śniadanie: Podane w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser biały, ser żółty, twarożek, pomidory, ogórki, dżemy, pasztety, sałatka, różne rodzaje płatków śniadaniowych, kakao, kawa, herbata, jajecznica; - Obiadokolacja: zupa rosół z kurczaka, kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem, zestaw surówek, kompot, słodki deser, kawa, herbata. Dania gorące minimum 450g/osobę. 02.09.2015 - Śniadanie: Podane w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser biały, ser żółty, twarożek, pomidory, ogórki, dżemy, pasztety, sałatka, różne rodzaje płatków śniadaniowych, kakao, kawa, herbata, parówk- Obiadokolacja: zupa grzybowa, kotlet mielony z ziemniakami, zestaw surówek, kompot, słodki deser, kawa, herbata. Dania gorące minimum 450g/osobę. 03.09.2015 - Śniadanie: Podane w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser biały, ser żółty; twarożek, pomidory, ogórki, dżemy, pasztety, sałatka, różne rodzaje płatków śniadaniowych, kakao, kawa, herbata, jajka na szynce; - Obiadokolacja: zupa żurek, udko z kurczaka z ryżem , zestaw surówek, kompot, słodki deser, kawa, herbata. Dania gorące minimum 450g/osobę. 04.09.2015 - Śniadanie: Podane w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser biały, ser żółty, twarożek, pomidory, ogórki, dżemy, pasztety, sałatka, różne rodzaje płatków śniadaniowych, kakao, kawa, herbata, racuchy; - Obiadokolacja: zupa jarzynowa, filet z ryby w panierce z ziemniakami, zestaw surówek, kompot, słodki deser, kawa, herbata. Dania gorące minimum 450g/osobę. 05.09.2015 - Śniadanie: Podane w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser biały, ser żółty, twarożek, pomidory, ogórki, dżemy, pasztety, sałatka, różne rodzaje płatków śniadaniowych, kakao, kawa, herbata, kiełbaski z cebulką; - Obiadokolacja: zupa pomidorowa, kotlet schabowy z ziemniakami, zestaw surówek, kompot, słodki deser, kawa, herbata. Dania gorące minimum 450g/osobę. 06.09.2015 - Śniadanie: Podane w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser biały, ser żółty, twarożek, pomidory, ogórki, dżemy, pasztety, sałatka, różne rodzaje płatków śniadaniowych, kakao, kawa, herbata, parówki; - Obiadokolacja: kwaśnica, pieczeń w sosie z ziemniakami , zestaw surówek, kompot, słodki deser, kawa, herbata. Dania gorące minimum 450g/osobę. 07.09.2015 - Śniadanie: Podane w formie bufetu szwedzkiego: pieczywo jasne i ciemne, kilka rodzajów wędlin, ser biały, ser żółty, twarożek, pomidory, ogórki, dżemy, pasztety, sałatka, różne rodzaje płatków śniadaniowych, kakao, kawa, herbata, jajecznica. 3. Możliwość zamówienia wyżywienia wegetariańskiego zamiast mięsnego w cenie pobytu. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz ustawą z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001r. Nr 63 poz. 634 ze zm.); 5. Wykonawca zapewnia, że dostarczone posiłki, sposób ich wykonania oraz podania odpowiadają i są zgodne z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności oraz żywienia zbiorowego; 6. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za jakość wszystkich podanych posiłków oraz przekąsek; 7. Pozostałe warunki, jakim ma odpowiadać wykonany przedmiot zamówienia, zawarte są w Polskich Normach lub PN przenoszących normy europejskie, bądź normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552410001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Boisko do tenisa ziemnego (umożliwiający grę w tenisa ziemnego, kort nie musi być pełnowymiarowy, musi znajdować się na terenie ośrodka)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl; http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach