Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 "Bajkowy Świat" we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2022r.

PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, os. Borek 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH
  os. Borek 20
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  REGON: 570302308
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bajkowyswiat.evi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 "Bajkowy Świat" we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2022r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część I zamówienia:Artykuły ogólnospożywcze - IKOD CPV 15800000-6Bazylia , opakowanie - 10g szt. (opakowanie o masie 10g) 100Cukier biały kryształ kg 700Cynamon mielony , masa netto 15-20g szt. (opakowanie o masie netto 15-20g) 60Dżem Łowicz truskawkowy 100% z owoców, niskosłodzony, pasteryzowany, opakowanie: słoik 220g szt. (opakowanie o masie 220g 160Herbata czarna granulowana Saga, opakowanie 90g szt.(opakowanie 90g) 70Herbata owocowa bez sztucznych aromatów typu Herbapol - Herbaciany ogród lub równoważna z malin , opakowanie o masie netto od 50-70g, z zawartością 20 saszetek szt. (opakowanie o masie netto od 50-70g, z zawartością 20 saszetek) 130Herbata owocowa bez sztucznych aromatów typu Herbapol- Herbaciany ogród lub równoważna z żurawiny , opakowanie o masie netto od 50-70g, z zawartością 20 saszetek szt. (opakowanie o masie netto od 50-70g, z zawartością 20 saszetek) 130Herbata owocowa bez sztucznych aromatów typu Herbapol - Herbaciany ogród lub równoważna miętowa , opakowanie o masie netto od 50-70g, z zawartością 20 saszetek szt. (opakowanie o masie netto od 50-70g, z zawartością 20 saszetek) 90Kakao (zawartość tłuszczu 10-12%) typu Decomoreno lub równoważne, opakowanie 150g szt. (opakowanie o masie 150g) 80Kasza jęczmienna wiejska kg 150Kasza gryczana biała Kupiec, 4x100g szt. (opakowanie 400g) 5Kawa zbożowa klasyczna ekspresowa skład cykoria, żyto 50% - typu Anatol lub równoważna masa netto 147 g (35 torebek x 4,2 g) szt.( opakowanie o masie netto 147g – 35 torebek x 4,2g) 100Ketchup łagodny typu Pudliszki lub równoważny o zawartości pomidorów198 g na 100 g ketchupu , opakowanie - pojemnik 700g szt. (opakowanie - pojemnik 700g) 150Koncentrat pomidorowy (28-30%) typu Pudliszki lub równoważny , opakowanie - słoik 950-995g szt. (opakowanie - słoik 950-995g) 140Koncentrat pomidorowy 30% bez konserwantów typu Pudliszki lub równoważny, opakowanie - słoik 310-380g szt. (opakowanie - słoik 310-380g) 33Laska wanilii Dr. Oetker lub równoważna - masa netto 2g szt. (opakowanie o masie netto 2g) 150Liście laurowe - opakowanie 10-12g szt. (opakowanie o masie netto 10-12g) 55Lubczyk - mechanicznie suszone liście lubczyku metodą przemysłową , opakowanie o masie 10g szt. (opakowanie o masie 10g) 170Majeranek , opakowanie - 150g szt.(opakowanie - 150g) 55Makaron Barilla bezglutenowy świderki 400g szt. (opakowanie o masie 400g) 5Makaron muszelka mała z pszenicy durum, Lubella lub równoważna, opakowanie 500g szt. (opakowanie o masie 500g) 80Makaron pióra z pszenicy durum typu Lubella lub równoważny/ opakowanie 400g szt. (opakowanie o masie 400g) 200Makaron spaghetti z pszenicy durum typu Lubella lub równoważny , opakowanie 500g szt. (opakowanie o masie 200g) 500Makaron świderki z pszenicy durum typu Lubella lub równoważny , opakowanie 500g szt. (opakowanie o masie 500g) 540Mąka pszenna wrocławksa typ 500 - Karo Kostrzyn kg 470Miód pszczeli - kraj pochodzenia : Polska , opakowanie - słoik 370-380g szt. (opakowanie - słoik 370-380g) 650Olej rzepakowy 100 % rafinowany , opakowanie - butelka 0,9-1 litr szt. (opakowanie - butelka 0,9-1 litr) 310Papryka słodka , opakowanie 20g szt. (opakowanie - butelka 0,9-1 litr) 300Pieprz mielony kg 6Ryż biały długoziarnisty Sonko lub równoważny - torebka o masie 1kg kg 350Skrobia ziemniaczana kg 70Sól warzona spożywcza jodowana , opakowanie 1kg kg 130Tymianek, opakowanie 10g szt. (opakowanie o masie 10g) 50Ziele angielskie, opakowanie 15-20g szt. (opakowanie o masie 15 - 20g) 60Zioła prowansalskie, opakowanie - 10g szt. (opakowanie 10g) 1001. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część II zamówienia:Artykuły ogólnospożywcze - IIKOD CPV 15800000-6Cukier puder opakowanie o masie 500g szt. (opakowanie o masie 500g) 2Cukierki Michałki z Wawelu - klasyczne, opakowanie 1000g kg 11Cukierki Toffix - miękkie łatwo rozpuszczalne kg 10Chrupki kukurydziane - opakowanie 100g szt. (opakowanie 100g) 44Czekolada gorzka 90g min. 60% kakao w 100g produktu, opakowanie o masie 90g szt. (opakowanie o masie 90g) 250Czekolada mleczna z orzechami min. 38% kakao w 100g produktu typu Wedel lub rownoważna o masie netto 90g szt. (opakowanie o masie netto 90g) 510Ciastko OREO - ciastka kakaowe z nadzieniem o smaku waniliowym-29 % nadzienia typu Oreo oryginal lub równoważne o masie netto 44g szt. (opakowanie o masie netto 44g) 260Drożdże - masa netto 100g szt. (opakowanie o masie netto 100g) 80Figurka czekoladowa, okolicznościowa Goplana - o masie 30g szt. (opakowanie o masie 150g) 510Jajka czekoladowe, nadziewane firmy Baron kg 11Kasza jaglana z prosa, opakowanie o masie netto 400g szt. (opakowanie o masie netto 400g) 170Kasza kuskus - błyskawiczna kasza z pszenicy durum , opakowanie o masie 250g szt. (opakowanie o masie 250g) 65Kasza manna kg 46Majonez, opakowanie - słoik 700 ml szt. (opakowanie - słoik 700 ml) 21Migdały płatki , opakowanie o masie 100g szt. (opakowanie o masie 400g) 90Piernikowe serca w czekoladzie deserowej z nadzieniem owocowym 20% , opakowanie o masie netto 200g szt. (opakowanie o masie 200g) 33Paluszki Lajkonik - JUNIOR lub równoważne, opakowanie o masie 250g szt. (opakowanie o masie 250g) 44Petitki Lubisie z nadzieniem truskawkowym, bez konserwantów i sztucznych barwników, opakowanie o masie netto 30g szt. (opakowanie o masie netto 30g) 510Pierogi z truskawkami o zawartości cukrów nieprzekraczających 10g cukrów i tłuszczów nieprzekraczających 10g tłuszczów na 100 g produktu gotowego oraz zawartości soli nie większej niż 0,3g w 100g produktu gotowego/opakowanie 450g szt. (opakowanie o masie 450g) 150Pierogi z serem o zawartości cukrów nieprzekraczających 10g cukrów i tłuszczów nieprzekraczających 10g tłuszczów na 100 g produktu gotowego oraz zawartości soli nie większej niż 0,3g w 100g produktu gotowego/opakowanie 450g szt. (opakowanie o masie netto 450g) 700Płatki kukurydziane CORN FLAKES NESTLE - chrupiące płatki kukurydziane z witaminami, produkt bezglutenowy , opakowanie 600g szt. (opakowanie 600g) 190Popcorn (gotowy do spożycia), opakowanie o masie 95g szt. (opakowanie 95g) 22Pyzy świeże o zawartości cukrów nieprzekraczających 10g cukrów i tłuszczów nieprzekraczających 10g tłuszczów na 100 g produktu gotowego oraz zawartości soli nie większej niż 0,3g w 100g produktu gotowego/ opakowanie 370g (9 sztuk) szt. (opakowanie 370g - 9 sztuk) 570Rodzynki , opakowanie 100g bez dodatku soli szt. (opakowanie o masie 100g) 165Sezam ziarna- tłuczone ziarna sezamu typu Sante lub równoważny/ opakowanie jednostkowe – woreczek o masie 300g szt. (opakowanie o masie 300g) 55Słonecznik łuskany, opakowanie o masie 200g szt. (opakowanie o masie 200g) 52Soczewica czerwona- wysoka zawartość błonnika pokarmowego- 8,3g w 100g /opakowanie o masie 400 g szt. (opakowanie o masie 400g) 110Wafle kakaowe w masie czekoladowej kg 11Woda źródlana typu Żywiec lub równoważna/ opakowanie jednostkowe- butelka plastikowa o pojemności 0,33litra szt. (opakowanie o pojemności 0,33l) 255Zakwas barszcz - koncentrat barszczu czerwonego (sok z buraków ćwikłowych 30%) , opakowanie - butelka 300g szt. (opakowanie o masie 300 g) 461. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część III zamówienia:Świeże wyroby ciastkarskieKOD CPV 15812100-4 Babeczki mufinki czekoladowe o masie - 150g , data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni szt. 600Ciastko okolicznościowe - figurka : Zajączek, Mikołaj z masy babkowej lub piernikowej , data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni kg 30Ciastka Markizy przekładane masą kremową , data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni kg 20Ciastka orkiszowe z nasionami (słonecznik, dynia), data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni kg 180Drożdżówki, sztuka 0,15kg, bez kruszonki, lukru i posypki z cukru / data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni szt. 1500Pączki z nadzieniem z marmolady , sztuka 0,10kg , data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni szt. 250Placek z mąki orkiszowej z owocami , data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni kg 250Rogale Marcińskie , data przydatności do spożycia nie dłuższa niż 14 dni kg 201. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część IV zamówienia:Świeże warzywa, owoce ziemniakiKOD CPV 15300000-1, 03212100-1Arbuz - klasa I kg 240Banany - klasa I kg 1600Botwinka- pęczek - klasa I szt. 40Brokuły - klasa I kg 160Brzoskwinie - klasa I kg 120Buraki - klasa I kg 340Cebula - klasa I kg 110Cytryny - klasa I kg 150Czereśnie - klasa I kg 20Czosnek - główka- klasa I szt. 110Fasola Jaś - klasa I kg 55Fasola kolor - klasa I kg 30Fasolka szparagowa - klasa I kg 50Groch łuskany - klasa I kg 8Gruszki - klasa I kg 400Jabłka - klasa I kg 1720Kalafior - klasa I kg 170Kalarepa - klasa I kg 30Kapusta biała - klasa I kg 300Kapusta młoda - klasa I kg 60Kapusta modra - klasa I kg 330Kapusta pekińska - klasa I kg 230Kapusta włoska - klasa I kg 50Kiwi - klasa I kg 220Koperek - pęczek- klasa I szt. 660Mandarynki - klasa I kg 580Marchew - klasa I kg 1090Natka - pęczek - klasa I szt. 970Nektarynka - klasa I kg 45Ogórki szklarniowe - klasa I kg 130Papryka czerwona - klasa I kg 30Pietruszka - klasa I kg 430Pomarańcza - klasa I kg 530Pomelo - klasa I kg 220Pomidory - klasa I kg 220Por - klasa I szt. 145Rzodkiewka - pęczek - klasa I szt. 590Sałata - główka - klasa I szt. 88Seler - klasa I kg 550Szczypiorek - pęczek- klasa I szt. 874Szparagi - klasa I kg 50Śliwki - klasa I kg 130Truskawki - klasa I kg 50Winogrono - bezpestkowe - klasa I kg 550Ziemniaki - klasa I kg 59001. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część V zamówienia:Mrożone warzywa i owoce KOD CPV 15331170-9; 15300000-1 Frytki mrożone - opakowanie - woreczek 2,5kg, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie - woreczek 2,5kg) 15Groszek mrożony - opakowanie - woreczek 450g, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie - woreczek 450g) 170Jagody mrożone , opakowanie - woreczek 2,5kg, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie - woreczek 2,5kg) 4Maliny mrożone - woreczek 2,5kg, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie - woreczek 2,5kg) 180Mieszanka kompotowa mrożona - opakowanie - woreczek 2,5kg, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie - woreczek 2,5kg) 88Szpinak mrożony rozdrobniony - opakowanie o masie netto 450g, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie o masie netto 450g) 70Truskawki mrożone , opakowanie - woreczek 450g, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie o masie netto 450g) 1300Warzywa na patelnię mrożone bez dodatku pieczarek - krojone w talarki , opakowanie - woreczek 450g (w składzie: kalafior, brokuły, marchew, ziemniaki, fasolka szparagowa, cukinia, papryka czerwona, kukurydza), bez przypraw, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie o masie netto 450g) 190Wiśnie mrożone , opakowanie - woreczek 450g, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie o masie netto 450g) 1000Zupa wiosenna - mieszanka warzywna minimum 7-składnikowa mrożona bez dodatku pieczarek , opakowanie - woreczek 450g, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 szt. (opakowanie o masie netto 450g) 3001. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część VI zamówienia:Świeże mięso wieprzowe i przetwory z mięsKOD CPV 15100000-9Boczek parzony - mięso wieprzowe klasa I (100% boczku z półtuszy) kg 10Boczek wędzony - mięso wieprzowe klasa I (100% boczku z półtuszy) kg 5Karkówka bez kości - mięso wp. klasa I kg 140Kiełbasa krakowska - z półtuszy mięsa wieprzowego klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 32Kiełbasa szynkowa - z półtuszy mięsa wieprzowego klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 45Kiełbasa śląska - z półtuszy mięsa wieprzowego klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 35Kiełbaski śląskie cienkie - z półtuszy mięsa wieprzowego klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 290Mielone wieprzowe - mięso mielone wieprzowe z szynki klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 230Szynka bez kości (szynka myszka) - mięso wieprzowe klasa I kg 390Ogonówka parzona - z mięsa wieprzowego klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 60Schab bez kości - mięso wieprzowe klasa I kg 540Schab parzony - z mięsa wieprzowego klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 55Szynka gotowana - z mięsa wieprzowego klasa I (o zawartości co najmniej 70% mięsa) kg 951. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część VII zamówienia:Świeże mięso drobioweKOD CPV 15112100-7Filet drobiowy - z półtuszy drobiowej klasy A kg 530Kurczak - mięso drobiowe klasa A kg 130Mielone drobiowe - mielone z fileta drobiowego klasy A kg 45Podudzie z kurczaka (pałki z kurczaka) - z półtuszy drobiowej klasy A kg 5501. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część VIII zamówienia:Ryby mrożone i wędzoneKOD CPV 15221000-3, 15234000-7Filet z dorsza (głęboko mrożony) kg 370Filet z morszczuka (głęboko mrożony) kg 270Makrela wędzona kg 651. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część IX zamówienia: NabiałKOD CPV 15500000-3Jogurt naturalny - kubek o pojemności 370 ml szt. (opakowanie o pojemności 370ml) 550Kefir naturalny - (bez konserwantów) typu OSM Czarnków lub równoważny , opakowanie - butelka plastikowa o pojemności 400 ml szt. (opakowanie o pojemności 400ml) 600Masło - o zawartości tłuszczu 82% typu OSM Czarnków lub równoważne , opakowanie - kostka 200g szt. (opakowanie - kostka 200g) 1490Maślanka naturalna - (bez konserwantów) typu OSM Czarnków lub równoważna , opakowanie jednostkowe - karton o pojemności 1 litra szt. (opakowanie jednostkowe - karton o pojemności 1 litra) 110Mleko - zawartość tłuszczu - 2% typu Mlekovita lub równoważne, opakowanie - karton 1 litr szt. (opakowanie - karton 1 litr) 7900Ser żółty - w kostce 27% tłuszczu kg 100Śmietana 18% - opakowanie - kubek 200ml szt. (opakowanie – kubek 200 ml) 340Śmietanka 30% - pasteryzowana o zawartości tłuszczu 30% , opakowanie - kubek 400g szt. (opakowanie – kubek 400 g) 20Śmietanka wiejska ukwaszana 18% - opakowanie - kubek 400g szt. (opakowanie - kubeczek 400g) 120Margaryna FLORA - tłuszcz 45%, opakowanie o masie 400g szt. (opakowanie o masie 400g) 5Twaróg śmietankowy mielony , opakowanie - kostka 250g szt. (opakowanie - kostka 250g) 11701. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część X zamówienia:KiszonkiKOD CPV 15331000-7Kapusta kiszona z marchwią kg 190Ogórki kiszone kg 290Ogórki małosolne kg 201. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część XI zamówienia:JajkaKOD CPV 03142500-3Jajka-wielkość L szt. 53001. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury. 6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem: Część XII zamówienia:Świeże pieczywo i wyroby piekarskieKOD CPV 15811000-6Bułka grahamka, sztuka 0,06 kg szt. 2300Bułka maślana - (mleczna), sztuka 0,07kg szt. 1400Bułka tarta kg 140Bułka wyborowa - pszenna, sztuka 0,06kg szt. 9150Chałka - zdobna bez kruszonki, sztuka 0,2kg szt. 350Chleb baltonowski, sztuka 0,6kg szt. 2300Chleb graham, sztuka 0,5kg szt. 20Chleb żytni razowy z ziarnami, sztuka 0,5kg szt. 380Bułka wrocławska - (kawior), sztuka 0,3kg szt. 105Rogal wrocławski - (pszenny z makiem) , sztuka 0,06kg szt. 1040
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający dla warunków udziału w ww. postępowaniu nie wyznacza szczegółowych warunków, a za ich spełnienie uzna złożenie oświadczenia z art. 125 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 2 do swz.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający dla warunków udziału w ww. postępowaniu nie wyznacza szczegółowych warunków, a za ich spełnienie uzna złożenie oświadczenia z art. 125 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 2 do swz.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający dla warunków udziału w ww. postępowaniu nie wyznacza szczegółowych warunków, a za ich spełnienie uzna złożenie oświadczenia z art. 125 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 2 do swz.4) Zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że do realizacji zamówienia użyje specjalistycznych środków transportu dopuszczonych do transportu żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych lub oświadczenie, że nie dotyczy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (dotyczy części V, VI, VII i VIII)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach