Przetargi.pl
Dostawa reflektorów dla Polskiego Teatru Tańca - część 3 - 6 sztuk naświetlaczy ledowych.

POLSKI TEATR TAŃCA ogłasza przetarg

 • Adres: 61-818 Poznań, STANISŁAWA TACZAKA 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKI TEATR TAŃCA
  STANISŁAWA TACZAKA 8
  61-818 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000278907
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySamorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa reflektorów dla Polskiego Teatru Tańca - część 3 - 6 sztuk naświetlaczy ledowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 6 sztuk naświetlaczy ledowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527260-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach