Przetargi.pl
Zakup wozu asenizacyjnego z ciągnikiem oraz kosiarki bijakowej

Urząd Gminy Strzelce Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 034 311 07 78 , fax. 034 311 07 78
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Strzelce Wielkie
  ul. Częstochowska 14 14
  98-337 Strzelce Wielkie, woj. łódzkie
  tel. 034 311 07 78, fax. 034 311 07 78
  REGON: 00054924600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.www.strzelcewielkie.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wozu asenizacyjnego z ciągnikiem oraz kosiarki bijakowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż 2015r pochodzących z seryjnej produkcji, spełniających wymogi krajowych standardów bezpieczeństwa urządzeń do miejscowości Strzelce Wielkie woj. łódzkie i przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w miejscu dostawy dla minimum 2 pracowników wyznaczonych do obsługi urządzenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji. WÓZ ASENIZACYJNY Konstrukcja samonośna Zawieszenie jednoosiowe Pojemność min 5000 litrów Zbiornik ocynkowany wykonany z blachy o grubości min 5 mm Wewnątrz zbiornika wręga wzmacniająca i falochron Tylny właz o średnicy min 700 mm Rurowy wskaźnik napełniania Górny Króciec przelewowy Króciec spustowy z zaworem w najniższym punkcie zbiornika Sprzęganie z ciągnikiem za pomocą dolnego zaczepu transportowego lub zaczep hitch Mechanicznie regulowana stopa podporowa Koła 400 R22,5 Błotnik z chlapaczami Układ hamulcowy pneumatyczny z 3 stopniową regulacją siły hamowania Hamulec ręczny postojowy Sprężarka o wydajności min 60001na min Czas napełniania max 5 minut Napęd 540 obr na min Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem Manowakuometr Dwa zawory bezpieczeństwa Odolejacz, tłumik wyciszający pracę kompresora Główny Króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 4 wyposażony w zasuwę hydrauliczną Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologację Wąż 4 o długości 6 mb ze złączami kulowymi typu włoskiego Świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych Prędkość eksploatacyjna 30 km na h techniczna 40 km na h Wałek przekaźnika mocy CIĄGNIK Silnik 4 cylindrowy o pojemności max 3,5 dm 3 o mocy min 85 KM norma emisji spalin Tier IIIB lub wyższa Układ wtryskowy typu common rail Maks. moment obrotowy min 350 Nm Wentylator wiskotyczny Zbiornik paliwa min 115 l Układ napędowy 4 razy 4 Elektrohydrauliczne sterowanie załączeniem przedniego napędu i blokady mech. różnicowego Przekładnia mechaniczna, synchronizowana, ilość biegów min 12razy 12, 40 km na h Rewers sterowany hydraulicznie zmiana kierunku jazdy pod obciążeniem bez użycia pedału sprzęgła Sprzęgło główne wielotarczowe mokre Wałek WOM min dwie prędkości w tym obroty 540 oraz 540E obr na min sterowany mechanicznie Hamulec tarczowy, niezależny, mokry Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 27 l na min druga min 47 l na min Ilość rozdzielaczy hydraulicznych 4 tylne 3 mechaniczne plus 1 elektrohydrauliczny Ilość gniazd hydraulicznych 8 Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu min 3800kg Zewnętrzne sterowanie TUZ System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu Ramiona podnośnika wyposażone w szybkosprzęgi i stabilizatory teleskopowe Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wyposażona w uchylne okna boczne i tylne, fotel operatora z podłokietnikiem i pasem, siedzenie pasażera, instalację radiową, 4 lampy robocze przednie i dwie tylne, dwa lusterka zewnętrzne teleskopowe, wycieraczki szyby przedniej i szyby tylnej, okno dachowe Dodatkowe elementy wyposażenia , błotniki przednie, ostrzegawcza lampa błyskowa, instrukcja w języku polskim, zaczep transportowy automatyczny z możliwością regulacji wysokości oraz z możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 plus 2 obwodowa Szerokość ogumienia przód min 280 mm tył min 420 mm ogumienie radialne Ciągnik fabrycznie nowy rocznik wyprodukowany najpóźniej w 2015r .Kosiarka Bijakowa Tylno-Boczna Szerokość robocza min 160 cm Liczba bijaków min 24 Kąt wychylenia głowicy go góry min 90 stopni Kąt wychylenia głowicy o doły min 50 stopni Przekładania napędowa z boku maszyny Walec dogniatający Wałek napędowy szerokokątny Masa min. 490 kg Napęd na wał roboczy za pomocą przekładni pasowej Dodatkowe wymogi ciągnik posiada wszelkie dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego przez właściwy organ oraz rejestrację. wóz asenizacyjny i kosiarka bijakowa powinny być przystosowane do agregacji z oferowanym ciągnikiem Odległość serwisu pogwarancyjnego od siedziby Zamawiającego nie większa niż 50 km Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego,W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzelcewielkie.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach