Przetargi.pl
Zakup tablic dot. zakazów określonych w art. 176 ustawy Prawo wodne do wykorzystania przez jednostki terenowe Zarządu Zlewni Katowice (zakres rzeczowy 30 szt.) oraz zakup (dostawa) narzędzi i materiałów brakarskich do szacowania pozyskanego drewna z obszarów działania Zarządów Zlewni Katowice, Gliwice i Opole

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (32) 777 49 94 , fax. +48 (32) 777 49 99
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Żelazna 59 A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (32) 777 49 94, fax. +48 (32) 777 49 99
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tablic dot. zakazów określonych w art. 176 ustawy Prawo wodne do wykorzystania przez jednostki terenowe Zarządu Zlewni Katowice (zakres rzeczowy 30 szt.) oraz zakup (dostawa) narzędzi i materiałów brakarskich do szacowania pozyskanego drewna z obszarów działania Zarządów Zlewni Katowice, Gliwice i Opole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup tablic dot. zakazów określonych w art. 176 ustawy Prawo wodne do wykorzystania przez jednostki terenowe Zarządu Zlewni Katowice (zakres rzeczowy 30 szt.) oraz zakup (dostawa) narzędzi i materiałów brakarskich do szacowania pozyskanego drewna z obszarów działania Zarządów Zlewni Katowice, Gliwice i Opole
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach