Przetargi.pl
Zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na lata 2021-2023

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. KEN
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277-51-00 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  al. KEN 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277-51-00, fax. -
  REGON: 11136395000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfo.ursynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na lata 2021-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na lata 2021-2023, od 1.01.2021 do 31.12.2023 dla 28 obiektów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach