Przetargi.pl
Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5228123 , fax. 226293997
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  ul. Śniadeckich 8
  00-656 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5228123, fax. 226293997
  REGON: 00032586000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.impan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN”, przez okres 12 miesięcy od daty protokolarnego uruchomienia przesyłu gazu do wskazanych punktów przesyłowych – czterech kotłowni Ośrodka mającego siedzibę w Będlewie, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach