Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa paliwa gazowego dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Rembertów m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściel
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 51 51 619 , fax. 22 51 51 601
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Rembertów m. st. Warszawy
  Al. gen. A. Chruściel 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 51 51 619, fax. 22 51 51 601
  REGON: 11335226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi@dbforembertow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa paliwa gazowego dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w łącznej ilości 2 860 0000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach