Przetargi.pl
Zakup tabletów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach

Starostwo Powiatowe w Polkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Górna 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7461508 , fax. 76 7461501
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach
  ul. Górna 2 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7461508, fax. 76 7461501
  REGON: 39068044900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpolkowicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tabletów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup tabletów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach: 1. Tablety w ilości 2 szt., o minimalnych parametrach technicznych: Procesor o częstotliwości taktowania 1.2 GHz, zintegrowany układ graficzny o częstotliwości 400 MHz, rozmiar ekranu: 9.7 cala, rozdzielczość: 1024x784, pamięć RAM: 1 GB DDR3, pamięć wewnętrzna: 8 GB (flash), czytnik kart pamięci micro SD do 32 GB, gniazdo słuchawek: 1 x mini jack, złącze USB: 1 x Micro USB, złącze A/V: 1 x mini HDMI, 2 aparaty o rozdzielczości: przód 1,3 Mpix, tył 2 Mpix, łączność Wi-Fi o standardzie transmisji danych 802.11 b/g zainstalowany system operacyjny dla urządzeń mobilnych Android 4.x. 2. Tablety w ilości 2 szt., o minimalnych parametrach technicznych: Procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz, układ graficzny o częstotliwości 250 MHz, rozmiar ekranu: 8 cala, rozdzielczość: 800x600, pamięć RAM: 512 MB DDR3, pamięć masowa: 4 GB, czytnik kart pamięci micro SD do 32 GB, gniazdo słuchawek: 1 x 3,5mm jack, złącze USB: 1 x Micro USB, złącze A/V: 1 x mini HDMI, 2 aparaty o rozdzielczości: przód 300K, tył 2 Mpix, łączność Wi-Fi o standardzie transmisji danych 802.11 b/g/n zainstalowany system operacyjny dla urządzeń mobilnych Android 4.x. 3. Tablety w ilości 2 szt. o minimalnych parametrach technicznych: Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz, rozmiar ekranu: 7 cala, rozdzielczość: 800x480, pamięć RAM: 1 GB, pamięć wbudowana: 8 GB, czytnik kart pamięci micro SD do 32 GB, gniazdo słuchawek: 1 x 3,5mm jack, złącza zewnętrzne: USB 2.0, HDMI kamera wbudowana, łączność Wi-Fi o standardzie transmisji danych 802.11 b/g/n zainstalowany system operacyjny dla urządzeń mobilnych Android 4.x. Parametry nie mogą być gorsze od podanych w specyfikacji. W przypadku gdy w opisie do SIWZ są użyte nazwy własne można je zastąpić innym sprzętem o parametrach równoważnych lub lepszych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302132007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://starostwo.polkowice.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach