Przetargi.pl
Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych oraz środków czystości w ramach projektu pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Powiat Niżański ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8412057 , fax. 015 8412700
 • Data zamieszczenia: 2013-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Niżański
  Pl. Wolności 2 2
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 015 8412057, fax. 015 8412700
  REGON: 83040919800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nisko.pl, poczta@powiat-nisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych oraz środków czystości w ramach projektu pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych oraz środków czystości w ramach projektu pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Część 1. Zakup pomocy dydaktycznych Lp Opis przedmiotu Jednostka miary ilość 1 English for construction 1 vocational english course book (with CD-ROM) Autor: Evan Frendo Wydawnictwo: PEARSON Rok wydania: 2012 Ilość stron: 80 s. Oprawa: miękka Wymiar: 195x265 mm sztuka 8 2 Słownik podręczny angielsko-polski, polsko-angielski Wydawnictwo: LONGMAN Autor: Fisiak Jacek, Adamska Salaciak Arleta, Fisiak Jacek, Adamska-Salaciak Arleta, Idzikowski Mariusz, Janko, Fisiak Jacek, Adamska-Salaciak Arleta, Idzikowski Mariusz, Jankowski Michał, Fisiak Jacek, Adamska-Sałaciak Arleta, Fisiak Jacek, Adamska-Sałaciak Arleta, Idzikowski Mariusz, Jacek Fisiak, Jacek Fisiak, Arleta Adamska-Sałaciak, Mariusz Idzikowski, prof. Jacek Fisiak, prof. Arleta Adamska-Sałaciak, Mariusz Idzikowski, Michal Jankowski Liczba stron: 948, 950 ISBN: 0-582-45104-3 Język: angielski, polski, polski, angielski Okładka (oprawa): Twarda Rok wydania: 0, 2004, 2008 Miejsce wydania: Edynburg sztuka 8 3 Matura podstawowa z języka niemieckiego Autorzy: Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Tomasz Gajownik Wydawnictwo Longman sztuka 8 4 Mein Beruf. Ćwiczenia z języka niemieckiego dla zawodowych i średnich szkół budowlanych Autor: Anna Hanus Wydawnictwo Rea Rok wydania 2011 r. sztuka 8 5 Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Technik budownictwa. Autor: Grażyna Janik Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP Wydanie III Liczba stron 136 sztuka 12 6 Matematyka, Matura 2014 Testy egzaminacyjne Autor: Marzena Orlińska, sztuka 12 7 Matematyka 1. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych. ISBN: 978-83-267-0904-3 sztuka 12 8 Matematyka, Matura 2014 Vademecum Autor: Kinga Gałązka, sztuka 12 Część 2 : Zakup materiałów biurowych i papierniczych. Lp. Nazwa materiału jedn. ilość 1 4 zestawy w skład każdego zestawu wchodzi: 1 Koszulka foliowa A4 /100 szt/ opak 2 2 Zszywki 24/6 t. Esselte (dobrej jakości) opak 4 3 Spinacze trójkątne T25 /100szt/ opak 10 4 Cienkopisy typu Stabilo - mix kolorów opak 1 5 Klipsy biurowe 15 mm (12 szt) opak 2 6 Klipsy biurowe 32 mm (12 szt) opak 2 7 Dysk CD-RW 700 (10 szt) opak 3 8 Teczka z gumką, lakierowana typu Vivanto A4 szt 2 2 Papier ksero A4, CIE 161, 80 g/m? /500szt/ ryza 60 3 zeszyt A5, 60 kartek, szt 40 4 zestaw kreślarski (linijka, ekierka, kątomierz) zestaw 24 5 kalkulator naukowy 12 pozycyjny szt 12 6 Cyrkiel metalowy typu Trident szt 12 7 długopis niebieski zwykły dobrej jakości szt 40 8 Ołówek zwykły HB szt 40 Część 3: Zakup środków czystości Lp. Nazwa materiału jedn. ilość 1 4 zestawy w skład każdego zestawu wchodzi: 1 Ręczniki papierowe typu PR 31Merida, 12 sztuk w opak opak 1 2 Papier toaletowy 10 szt. w opak opak 3 2 4 zestawy w skład każdego zestawu wchodzi: 1 Kostki WC nie gorsza niż np. Domestos, szt 8 2 Ściereczki 3 szt. w opak opak 2 3 Mydło w płynie butla 5 L szt 2 4 Płyn do mycia naczyń 1 L nie gorszy niż np. ludwik szt 3 5 Płyn do WC, opak 1250 ml nie gorszy niż np. Domestos szt 3 Wymagania dotyczące wszystkich części zamówienia Dostarczony przedmiot musi być nowy, jakościowo dobry oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. W przypadku gdy zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy mogą zaoferować materiały równoważne o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu do Starostwa Powiatowego w Nisku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-nisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach