Przetargi.pl
Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w klasach IV-VI SP 1, SP 2 i SP Jankowice dla potrzeb realizacji projektu: Przygotowani na szóstkę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Świerklany ogłasza przetarg

 • Adres: 44-264 Jankowice, ul. Świerklańska 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4327500 , fax. 032 4327509
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerklany
  ul. Świerklańska 54 54
  44-264 Jankowice, woj. śląskie
  tel. 032 4327500, fax. 032 4327509
  REGON: 27625900800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierklany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w klasach IV-VI SP 1, SP 2 i SP Jankowice dla potrzeb realizacji projektu: Przygotowani na szóstkę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: zakup pomocy dydaktycznych: Pomoce na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego: pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające, karty pracy ucznia lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiadomości w zakresie nauki jęz. polskiego w kl. IV - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. Pomoce te mają służyć m.in. rozwinięciu znajomości ortografii i gramatyki u ucznia klasy IV, nauce formułowania przez niego poprawnych zdań, nauce pisania tekstów i czytania ze zrozumieniem, pomocy w przerabianiu lektur w kl. IV, itp. pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klasy V - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające, karty pracy ucznia lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiadomości w zakresie nauki jęz. polskiego w kl. V - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. Pomoce te mają służyć m.in. rozwinięciu znajomości ortografii i gramatyki u ucznia klasy V, nauce formułowania przez niego poprawnych zdań, nauce pisania tekstów i czytania ze zrozumieniem, pomocy w przerabianiu lektur w kl. V, itp. pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VI - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające, karty pracy ucznia lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiadomości w zakresie nauki jęz. polskiego w kl. VI - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. Pomoce te mają służyć m.in. rozwinięciu znajomości ortografii i gramatyki u ucznia klasy VI, nauce formułowania przez niego poprawnych zdań, nauce pisania tekstów i czytania ze zrozumieniem, pomocy w przerabianiu lektur w kl. VI, itp. słownik ortograficzny dla klas IV-VI szkoły podstawowej - 18 sztuk Ilustrowany słownik ortograficzny pozwalający na naukę pisowni, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z klas IV-VI. Zawierający hasła w układzie alfabetycznym, trudne wyrazy poparte przykładami oraz przykładowe ćwiczenia i dyktanda ortograficzne. CD ROM - trening ortograficzny - 3 sztuki Program komputerowy dostosowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, zawierający przykładowe dyktanda, pomoce graficzne, itp., służący poprawie zdolności pisania ze słuchu oraz z pamięci. Pomoce na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki: pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy IV - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiadomości w zakresie nauki matematyki w kl. IV - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy V - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiadomości w zakresie nauki matematyki w kl. V - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VI - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiadomości w zakresie nauki matematyki w kl. VI w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. program multimedialny do zajęć z matematyki dla klas IV-VI - 3 komplety Program na płytach CD zawierający opracowania dotyczące całego programu szkolnego z matematyki dla kl. IV-VI, opracowane materiały dydaktyczne, filmy i animacje, testy sprawdzające, itp. waga wielofunkcyjna - 6 sztuk Przyrząd posiadający wymienne szalki, każda z szalek zaopatrzona w kalibrowaną podziałkę w zakresie od 100 do 1000 ml. (2 głębokie i 2 płaskie szale) oraz 2 zestawy odważników (metalowe i plastikowe) - lub równoważne, pozwalające na naukę umiejętności prawidłowego odmierzania. waga matematyczna - 6 sztuk Przyrząd posiadający wymienne szalki oraz przynajmniej 1 zestaw odważników; przyrząd pozwalający na zilustrowanie uczniowi mechanizmu dodawania, odejmowania lub mierzenia. gry logiczne - 3 komplety Gry uczące logicznego myślenia, kalkulowania i wyciągania wniosków - jak sudoku, łamigłówki, układanki, puzzle. Na pojedynczy komplet złoży się 30 różnych gier logicznych, w tym maksymalnie 5 egzemplarzy gier książkowych wersji sudoku, minimalnie 5 układanek, 5 zestawów puzzli i 5 łamigłówek. Pomoce na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i dla osób uzdolnionych z języka angielskiego: pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy IV - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiedzy ucznia w zakresie nauki jęz. angielskiego w kl. IV - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy V - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiedzy ucznia w zakresie nauki jęz. angielskiego w kl. V - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. pomoce książkowe na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy VI - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, posiadające zawartość merytoryczną, która pozwoli na utrwalenie i zweryfikowanie wiedzy ucznia w zakresie nauki jęz. angielskiego w kl. VI - w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. pomoce książkowe na zajęcia z języka angielskiego dla osób uzdolnionych - uczniów klas IV - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. Pomoce te służyć mają ugruntowaniu posiadanej przez ucznia wiedzy i poszerzeniu jej o kolejne zagadnienia wykraczające poza program nauczania języka angielskiego w klasie IV. pomoce książkowe na zajęcia z języka angielskiego dla osób uzdolnionych - uczniów klas V - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. Pomoce służyć mają ugruntowaniu posiadanej przez ucznia wiedzy i poszerzeniu jej o kolejne zagadnienia wykraczające poza program nauczania języka angielskiego w klasie V. pomoce książkowe na zajęcia z języka angielskiego dla osób uzdolnionych - uczniów klas VI - 6 kompletów Na pojedynczy komplet składać się będą zeszyty ćwiczeń, testy sprawdzające lub równoważne pomoce książkowe, w łącznej liczbie 12 sztuk w komplecie. Pomoce służyć mają ugruntowaniu posiadanej przez ucznia wiedzy i poszerzeniu jej o kolejne zagadnienia wykraczające poza program nauczania języka angielskiego w klasie VI. program multimedialny do nauki języka angielskiego - 3 sztuki Program zawierający 3 poziomy zaawansowania nauki j. angielskiego, zawierający elementy nauki gramatyki, słownictwa, wyrażeń i wymowy. System skonstruowany wg poszczególnych zajęć - etapów, dający możliwość kontroli postępów uczniów w nauce. Pomoce na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki: plansze interaktywne na zajęcia wyrównawcze z informatyki dla klas IV-VI - 3 komplety Program komputerowy w postaci zestawu plansz interaktywnych zawierających treści edukacyjne odpowiadające podstawie programowej do nauczania informatyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Materiał znajdujący się na planszach powinien być podzielony tematyczne i odpowiadać różnym stopniom zaawansowania wiedzy i umiejętności informatycznych ucznia. Pomoce na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze: pomoce książkowe na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze - 3 komplety Na pojedynczy komplet składać się będą książki, ćwiczenia lub równoważne pomoce książkowe, obejmujące swoją tematyką zakres materiału, który pozwoli uczniom na utrwalenie posiadanej wiedzy oraz zdobycie nowych informacji, wykraczających poza nauczanie matematyki i przyrody w klasach IV-VI - w łącznej ilości minimum 20 sztuk na 1 komplet. program multimedialny do zajęć przyrody dla klas IV-VI - 3 szt. Program komputerowy na płytach CD zawierający opracowania dotyczące całego programu szkolnego z przyrody dla kl. IV-VI, opracowane materiały dydaktyczne, filmy i animacje, testy sprawdzające, itp. preparaty mikroskopowe - 3 komplety duży zestaw preparatów biologicznych zawierających zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce, należycie przygotowanych do obserwacji (fragmenty korzenia, łodygi, liścia, igły, itp.); zestaw składający się z co najmniej 50 sztuk preparatów. pojemniki i przyrządy do badań - 3 komplety zestawy laboratoryjne przeznaczone do prowadzenia doświadczeń i obserwacji przez uczniów, zawierające m.in. menzurki, miarki, pipety, zlewki i inne. lupa - 18 sztuk przyrząd pozwalający uczniowi na poznawanie świata przyrody i badanie małych kawałków otaczającej go rzeczywistości. Lupa posiadająca kilkakrotne powiększenie, średnica lupy - 10 cm i długość 19 cm - lub równoważne Pomoce na zajęcia rozwijające zainteresowania o tematyce Unii Europejskiej i regionach Polski: pomoce książkowe na zajęcia rozwijające zainteresowania o tematyce Unii Europejskiej i regionach Polski - 3 komplety Na pojedynczy komplet składać się będą przewodniki, albumy, książki o tematyce poświęconej Unii Europejskiej i regionom Polski oraz ćwiczenia sprawdzające wiedzę z ww. tematyki - w łącznej ilości minimum 20 sztuk na 1 komplet. globus - 6 sztuk globus polityczno-fizyczny, podświetlany, z zaznaczonym podziałem terytorialnym i rzeźbą terenu (wyżyny, niziny, góry, itd.); średnica globusa - co najmniej 25 cm. mapa - 6 sztuk mapa wisząca-ścienna, wielkość min. 140x120 cm; 2 rodzaje mapy: mapa posiadająca zaznaczony podział administracyjny Polski (3 sztuki mapy) - zaznaczone województwa, powiaty, gminy oraz naniesione autostrady i główne drogi; oraz mapa zawierająca podział terytorialny Europy (także 3 szt.) - zaznaczone kraje i legenda w języku polskim. 3.2.7. Pomoce logopedyczne: program multimedialny do diagnozy i terapii dysleksji - 3 komplety komplet zawierający programy pozwalające na ocenę ryzyka dysleksji, naukę właściwej wymowy liter i głosek, trening słuchania oraz ocenę trudności w nauce czytania i pisania u dzieci z klas 4-6 (pakiet I i II) i prowadzenie działań z dziećmi mających ww. problemy. CD ROM - trening czytania dla dyslektyków - 3 sztuki Program dostosowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, przygotowany przez specjalistów i terapeutów, zawierający zbiór kilkunastu bądź kilkudziesięciu sesji, służący skutecznej nauce czytania - dzięki dostosowaniu do wieku i poziomu rozwoju ucznia: uznana i zgodna z programem nauczania metoda 18 struktur wyrazowych stopniująca poziom trudności i pozwalająca na ćwiczenie analizy słuchowej i wzrokowej czytanych wyrazów i zdań; lektor pomagający w realizacji ćwiczeń i udzielający podpowiedzi; program zawierający zróżnicowane i ciekawe ćwiczenia, skojarzenia wzrokowo-słuchowe: ukryte wyrazy, możliwość uzupełniania luk, itp. logopedyczny labirynt - 6 sztuk Gra ćwicząca umiejętność regulacji strumienia powietrza u ucznia i urozmaicająca ćwiczenia oddechowe; zestaw złożony z tablicy, słomek i drewnianych elementów - lub równoważne. gry wymagające ćwiczeń wymowy - 3 komplety Na pojedynczy komplet złoży się 15 gier logopedycznych, w tym przynajmniej 8 różnych rodzajów gier wspierających rozwój wymowy, jak puzzle logopedyczne, domino logopedyczne, gry typu zgadnij kto to?, drabina logopedyczna, itp. logopedyczna maska do mówienia i czytania - 3 sztuki Przyrząd służący ćwiczeniu poprawnej wymowy (dzięki temu że uczeń mówi i słucha swojego głosu), pozwalający rozwijać oraz kontrolować sprawność mięśni twarzowych. książki z ćwiczeniami na różne wady wymowy - 3 komplety Na pojedynczy komplet złoży się 12 egzemplarzy poradników, ćwiczeń lub innych pozycji książkowych, które wykorzystywane wspólnie przez logopedę i ucznia, pozwolą na pracę nad wadami wymowy u dziecka. ilustracje logopedyczne - 3 komplety Na pojedynczy komplet złoży się zestaw co najmniej 11 kolorowych ilustracji wspomagających logopedyczne działania specjalisty (kolorowe plansze z podpisami - jak należy wymawiać poszczególne głoski). Pomoce do gimnastyki korekcyjnej: kółka ringo - 12 sztuk elastyczne kółko do gry w ringo o średnicy co najmniej 17 cm; różne kolory. mata typu jeżyk - 12 sztuk mata relaksująco-masująca, pozwalająca na masaż punktów motorycznych u dziecka; szerokość minimum 30 cm, długość minimum 90 cm mata do ćwiczeń - 12 sztuk mata antypoślizgowa przeznaczona do ćwiczeń gimnastycznych, o wymiarach co najmniej 180 cm x 60 cm. e) zakręcona rzeka - 3 komplety zestaw antypoślizgowych elementów o różnym kształcie, łączących się ze sobą pod różnym kątem i służących budowaniu ścieżek równowagi dla dzieci. f) wałek do masażu - 24 sztuki przyrząd służący do rozluźnienia ciała dziecka, o długości min. 12 cm, z wypustkami. g) woreczki z grochem - 24 sztuki woreczki z grochem do gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, w różnych kolorach, obszyte materiałem, o max. wadze 120 g. h) pachołek - 24 sztuki przyrząd wykonany z wytrzymałego plastiku, w różnych kolorach, wysokość min. 40 cm. Pomoce na zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne: płyty z muzyką - 3 komplety Płyty z zapisem różnych rodzajów muzyki (m.in. relaksacyjnej, jazzowej, bluesowej i poważnej) w celu zapoznania uczniów z różnymi gatunkami muzycznymi. Na 1 kpl. złoży się 20 płyt z różnego rodzaju muzyką. 3.2.10. Pomoce na zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne: pomoce artystyczne - 6 kompletów Na 1 komplet pomocy artystycznych złoży się: 20 pędzli różnej wielkości, 5 zestawów farb akwarelowych (co najmniej 10 kolorów) 5 zestawów farb plakatowych (co najmniej 10 kolorów) 5 zestawów farb olejnych (co najmniej 10 kolorów) 5 zestawów farb do szkła (co najmniej 10 kolorów) 5 zestawów kredek woskowych (co najmniej 10 kolorów) 5 zestawów kredek tradycyjnych (co najmniej 10 kolorów) 5 zestawów flamastrów (co najmniej 10 kolorów) 15 antyram różnej wielkości 4 sztalugi o wysokości co najmniej 150 cm, 10 bloków technicznych A3 10 bloków technicznych A4 10 bloków rysunkowych A3 10 bloków rysunkowych A4 10 kompletów wycinanek A4 10 sztuk bibuły (różne kolory) 10 sztuk kleju 3 kg glinki rzeźbiarskiej białej 3 kg glinki samoutwardzalnej białej 3 kg modeliny (różne kolory) 3 zestawy węgla malarskiego 8 par nożyczek 8 sztuk dłuta do rzeźbienia w drewnie 5 zestawów materiałów dekoracyjnych (koraliki, ozdoby, brokat i inne) Część II: zakup sprzętu informatycznego i RTV: Drukarka atramentowa - 3 szt.: druk: mono/kolor - tekst i grafika funkcje: Drukarka posiadająca przynajmniej funkcję druku, dopuszczalna funkcja kopiowania i skanowania; automatyczny druk dwustronny; Parametry druku: minimalna rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi, minimalna rozdzielczość druku w kolorze: 4800x1200 dpi, szybkość druku mono: minimum 10 stron A4/min, szybkość druku kolor: minimum 9 stron A4/min. Drukarka obsługująca nośniki: papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier fotograficzny matowy papier zwykły papier fotograficzny matowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny podstawowy karty (papier na karty okolicznościowe) papier fotograficzny błyszczący karty papier do druku broszur Formaty nośników: A4 A5 A6 B5 (JIS) 10 x 15 cm koperty DL C6 (koperta) C5 (koperta) Możliwy druk przez WiFi Waga produktu (netto) max 12 kg Zasilanie sieciowe AC (100-240V) Napięcie zasilania (wejściowe): 100-240 V (+/-10%), 50/60Hz Kompatybilne z systemami operacyjnymi typu: Windows 7, Windows Vista, Windows XP Mac OS X v10.5 lub v10.6 Linux http://www.hplip.net Dostarczone w zestawie zawierającym: drukarka startowe wkłady atramentowe oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD, kabel USB, instrukcja wprowadzająca, plakat instalacyjny, kabel zasilania gwarancja 24 miesiące Aparat fotograficzny - 3 szt.: minimum 14 megapikseli, maximum 16 megapikseli dostępny zoom optyczny min 8, max 18, i zoom cyfrowy min 4, max 32 stabilizator obrazu funkcja inteligentnej automatyki, ekran o wymiarach co najmniej 2,7-cala, efekty w obrazie i wbudowana lampa błyskowa nośniki danych: karta pamięci SD, SDHC, SDXC zasilanie: akumulator oprogramowanie do aparatu i instrukcja obsług w języku polskim kabel USB do podłączenia do komputera akumulator wraz z ładowarką gwarancja 24 miesiące Radiomagnetofon - 3 szt.: odtwarzacz CD, MP3 radio FM zasilanie na baterie i zasilanie sieciowe 220-240, 50/60 HZ głośniki stereo kabel zasilający instrukcja obsługi w języku polskim gwarancja 24 miesiące Laptop - 3 kpl.: Parametry i charakterystyka (wymagania minimalne): procesor - dwurdzeniowy, klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, osiągający wynik co najmniej 2800 pkt w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net pamięć RAM - 4GB dysk twardy - SATA 500 GB karta graficzna - zintegrowana obsługa DirectX11 wyświetlacz - przekątna ekranu: 15,6 cala rozdzielczość: 1366 x 768 dźwięk - zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon komunikacja - wbudowana karta WiFi, umożliwiająca współpracę z sieciami bezprzewodowymi w standardzie IEEE 802.11 b/g/n bluetooth karta sieci przewodowych 10/100BaseT Ethernet (RJ45) napęd Optyczny, Nagrywarka DVD +/- RW napęd wbudowany w obudowę komputera - niedopuszczalne jest dostarczenie zewnętrznego napędu złącza, porty: wszystkie wymienione poniżej porty muszą być zintegrowane z komputerem, tj. niedopuszczalne jest stosowanie jakiegokolwiek systemu przejściówek, urządzeń zewnętrznych. 1x złącze monitora zewnętrznego VGA (D-Sub) 1x złącze monitora zewnętrznego DisplayPort lub HDMI 1x wyjście audio 3x USB (2.0 i min. 1 x 3.0) 1x RJ-45 Ethernet, czytnik kart SD klawiatura - zintegrowana z obudową układ QWERTY urządzenia wskazujące - Touchpad bateria - minimum 6-komorowa, nie wystająca poza obrys obudowy, zapewniająca min. 3 godziny pracy na zasilaniu bateryjnym - dotyczy pracy na przyciemnionym ekranie z wyłączoną łącznością bezprzewodową, wyjmowana bez konieczności rozkręcania obudowy komputera dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność - torba dostosowana do rozmiarów notebooka i mieszcząca notebooka, zasilacz i myszkę mysz optyczna lub laserowa, min. 800dpi, przewodowa, dwu przyciskowa ze scrollem oprogramowanie - Windows 7 home premium, wymagany ze względu na kompatybilność z programami komputerowymi do edukacji szkolnej, interaktywnymi pomocami dydaktycznymi oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD +/- RW MS Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm zawierającej min. WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK (z nośnikiem niezbędnym do instalacji); licencja nie może być ograniczona czasowo oprogramowanie antywirusowe wraz z roczną subskrypcją sygnatur antywirusowych gwarancja - 24 miesiące door-to-door gwarancji producenta na notebooka możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim 12 miesięcy gwarancji na baterię Inne - waga urządzenia z baterią nie może przekroczyć 3 kg. kamera - 3 szt.: Kamera Cyfrowa Posiadająca format nagrywania w HD 1080 p Bateria akumulatorowa Stabilizator obrazu Wyjście HDMI Opcja zoom Funkcja aparatu fotograficznego Karty pamięci co najmniej SDHC, SDXC Wyjście i kabel USB oprogramowanie do kamery i instrukcja obsługi w języku polskim ładowarka do akumulatora gwarancja - 24 miesiące zestaw nagłośnieniowy - 3 kpl.: zestaw składający się z co najmniej 1 mikrofonu doręcznego i 1 mikroportu, a maksymalnie z 2 mikrofonów doręcznych i 2 mikroportów oraz stacji nadawczo-odbiorczej; dostarczony w zestawie zawierającym: mikrofony, mikroporty, stacja/stacje nadawczo-odbiorcze, instrukcję obsługi w jęz. polskim gwarancję - 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swierklany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach