Przetargi.pl
Zakup laptopów.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-693 Poznań, ul. Trójpole
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8274500, 8274588 , fax. 618 226 420
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
  ul. Trójpole 21
  61-693 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8274500, 8274588, fax. 618 226 420
  REGON: 48184240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://poznan.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup laptopów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup notebooków do pracy zdalnej dla wydziałów (W II ; W III) w ilości 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach