Przetargi.pl
roboty budowlane

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (61) 856-06-10 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
  Fredry 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 856-06-10, fax. -
  REGON: 36784953800120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kowr.eb2b.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1: wykonanie robót remontowych, budowlanych i konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym budynku gorzelni w msc. Kwilcz. część 2: wykonanie robót remontowych trzonu komina ceramicznego przy gorzelni w msc. Lewków, gm. Ostrów Wlkp. część 3: wykonanie robót remontowych budynku dworu w msc. Górka, gm. Oborniki. część 4: wykonanie robót remontowych budynku pałacu w msc. Jabłonna, gm. Rydzyna. część 5: wykonanie robót budowlanych przy budynku dworu w msc. Uchorowo, gm. Murowana Goślina.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach