Przetargi.pl
Zakup kruszywa łamanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi leśnej wewnętrznej nr 20 w leśnictwie Sworawa w oddziałach 71/72, 71/77,70/76, 69/75 o długości 1 707,77 mb, w km 0+000 – km 1+707,77 ”

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu ogłasza przetarg