Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/5,6mm wraz z transportem na roboty budowlane dla ZGKiM „Ślęża” na 2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Czysta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 316 22 86, , fax. 0-71 316 22 93
 • Data zamieszczenia: 2020-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
  Czysta 7
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 316 22 86, , fax. 0-71 316 22 93
  REGON: 93002106540000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkimsobotka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład budżetwy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/5,6mm wraz z transportem na roboty budowlane dla ZGKiM „Ślęża” na 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/5,6mm wraz z transportem na roboty budowlane dla ZGKiM „Ślęża” na 2021 r. zgodny z PN, w załączniku dokładny opis.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach