Przetargi.pl
Zakup i przekazanie Zamawiającemu trzech sztuk używanych samochodów dostawczych do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu budowlanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Ul. Komunalna 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 625 82 09
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  Ul. Komunalna 31 31
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 625 82 09
  REGON: 12283026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Komunalna Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i przekazanie Zamawiającemu trzech sztuk używanych samochodów dostawczych do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu budowlanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i przekazanie Zamawiającemu trzech sztuk używanych samochodów dostawczych do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu budowlanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie. Zamówienie zostało podzielone na trzy części, dla każdego z samochodów z osobna. Część I. Zakup i przekazanie Zamawiającemu używanego samochodu dostawczego do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu budowlanego o następujących parametrach technicznych: - poj.: max 2500 cm3 - moc: min 70 kW - typ: turbo diesel - rok produkcji: min 2003 - kabina: podwójna kabina - ilość osób: 7 - napęd: tył - tylna oś: koła bliźniacze - przebieg: max 250 tyś km - DMC: do 3,5 tony kat. B - ładowność: min 1300 kg - opony: zużycie max 50% - Wyposażenie: hak, ABS, poduszka powietrzna kierowcy - uciąg na haku: min 2000 kg - skrzynia ładunkowa ze stelażem: długość min 2,50 m - faktura VAT: tak - przygotowany do rejestracji i komplet dokumentów gdy sprowadzony lub zarejestrowany w Polsce - udokumentowany przebieg - książka serwisowa - przegroda zabezpieczająca kabinę od skrzyni ładunkowej - norma spalin: min Euro 3 Część II. Zakup i przekazanie Zamawiającemu używanego samochodu dostawczego do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu budowlanego o następujących parametrach technicznych: - poj.: max 2500 cm3 - moc: min 70 kW - typ: turbo diesel - rok produkcji: min 2003 - kabina: podwójna kabina - ilość osób: 7 - napęd: tył - tylna oś: koła bliźniacze - przebieg: max 250 tyś km - DMC: do 3,5 tony kat. B - ładowność: min 1300 kg - opony: zużycie max 50% - Wyposażenie: hak, ABS, poduszka powietrzna kierowcy - uciąg na haku: min 2000 kg - skrzynia ładunkowa ze stelażem: długość min 2,50 m - faktura VAT: tak - przygotowany do rejestracji i komplet dokumentów gdy sprowadzony lub zarejestrowany w Polsce - udokumentowany przebieg - książka serwisowa - przegroda zabezpieczająca kabinę od skrzyni ładunkowej - norma spalin: min Euro 3 Część III. Zakup i przekazanie Zamawiającemu używanego samochodu dostawczego do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu budowlanego o następujących parametrach technicznych: - poj.: max 2500 cm3 - moc: min 70 kW - typ: turbo diesel - rok produkcji: min 2003 - kabina: podwójna kabina - ilość osób: 7 - napęd: tył - tylna oś: koła bliźniacze - przebieg: max 250 tyś km - DMC: do 3,5 tony kat. B - ładowność: min 1300 kg - opony: zużycie max 50% - Wyposażenie: hak, ABS, poduszka powietrzna kierowcy - uciąg na haku: min 2000 kg - skrzynia ładunkowa ze stelażem: długość min 2,50 m - faktura VAT: tak - przygotowany do rejestracji i komplet dokumentów gdy sprowadzony lub zarejestrowany w Polsce - udokumentowany przebieg - książka serwisowa - przegroda zabezpieczająca kabinę od skrzyni ładunkowej - norma spalin: min Euro 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/puktarnow/Article/get/id,952793.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach