Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWY ART. ŻYWNOŚCIOWYCH DLA BURSY SZKOLNEJ W STARYM SĄCZU, DLA STOŁÓWKI D. W. D. W PIWNICZNEJ – ZDROJU ORAZ DLA STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. W. WITOSA W NAWOJOWEJ

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, ul. Podkamienne 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ
  ul. Podkamienne 8
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  REGON: 365987383
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWY ART. ŻYWNOŚCIOWYCH DLA BURSY SZKOLNEJ W STARYM SĄCZU, DLA STOŁÓWKI D. W. D. W PIWNICZNEJ – ZDROJU ORAZ DLA STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. W. WITOSA W NAWOJOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie dla DWD w Piwnicznej ZdrojuWarzywa i owoce dla DWD w Piwnicznej ZdrojuJaja kurze dla DWD w Piwnicznej ZdrojuWarzywa i owoce przetworzone, ryby mrożone dla DWD w Piwnicznej ZdrojuMleko oraz wyroby mleczarskie dla DWD w Piwnicznej ZdrojuMięso, drób, przetwory mięsne i wędliny dla DWD w Piwnicznej ZdrojuArtykuły spożywcze (różne) dla DWD w Piwnicznej ZdrojuMięso i wędliny – Bursa Stary SączWarzywa, ziemniaki i owoce - Bursa Stary SączArtykuły mleczarskie i ser żółty - Bursa Stary SączPieczywo - Bursa Stary SączArtykuły konserwowe, oleje - Bursa Stary SączArtykuły spożywcze różne - Bursa Stary SączWoda mineralna, napoje - Bursa Stary SączMrożonki - Bursa Stary SączJaja - Bursa Stary SączPieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie NawojowaWarzywa i owoce NawojowaJaja kurze NawojowaMakarony NawojowaMrożonki NawojowaMleko oraz wyroby mleczarskie NawojowaPrzyprawy NawojowaWoda mineralna, soki i pozostałe NawojowaMięso NawojowaWędliny NawojowaArtykuły pozostałe Nawojowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach