Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku i odczynników laboratoryjnych oraz pincety do zatapiania dla Zakładu Patologii Nowotworów.

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8540500 , fax. 061 8521948
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8540500, fax. 061 8521948
  REGON: 00029120400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku i odczynników laboratoryjnych oraz pincety do zatapiania dla Zakładu Patologii Nowotworów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku i odczynników laboratoryjnych oraz pincety do zatapiania dla Zakładu Patologii Nowotworów - 3 pakiety. Pakiet 1: 1. Końcówki do pipet: typ Gilson (z certyfikatem CE(IVD) - 1.1. niebieskie - poj. 200-1000?l (np. Sarstedt) - 3 800 szt.; 1.2. żółte - poj. do 200?l (np. Omnitip) - 20 800 szt.; 1.3. białe - poj. do 10?l (np. Omnitip) - 35 000 szt.; 2. Naczynia laboratoryjne (plastikowe) 2.1. Zlewki plastikowe (PP) skalowane: - 1000 ml - 20 szt.; - 500 ml - 12 szt.; - 250 ml - 12 szt.; - 100 ml - 10 szt.; 2.2. Lejki plastikowe (PP) o średnica 10-15 cm i długości 15 cm. - 20 szt.; 2.3. Cylindry miarowe plastikowe (PP): - 100 ml - 10 szt.; - 50 ml - 10 szt.; 2.4.Pipeta Pasteura z tworzywa LDPE - o poj. 2 ml (podziałka 0,5 ml) - 2500 szt.; 2.5.Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml - 1600 szt.; 2.6. Probówki z płaskim dnem o poj. 1,25 ml (zakręcane) - 1000 szt.; 2.7. Probówki typu Falcone o poj. 50 ml (30 x 115 mm) - 700 szt.; 3. Lejki jednorazowe do cytowirówka Shandon Cytospin z zintegrowane bibułę (z certyfikatem CE(IVD) - 3200 szt.; 4. 4.1. Kuwety do barwień immunohistochemicznych (o wym. zew. 22 x 30 x 5 cm) - 10 szt.; 4.2. Kasetki histopatologiczne - plastikowe z zintegrowane przykrywek o wym zew. 28 x 40 x 6mm [wym. wew. 25 x 30 mm (+/- 1 mm) x 5 mm] 2,5 g, otwory kwadratowe - 100 000 szt.; 5. Pojemniki do materiale w formalinie: 5.1.pojemniki PP o poj. 60 ml (wys. 70 mm ? 35 mm) zamykane nakrętkami - 2 800 szt.; 5.2. pojemniki PP/HDPE o poj. 250 ml (wys. 98 mm, ? 65 mm) zamykane nakrętkami - 300 szt.; 5.3. pojemniki PP/HDPE o poj. 500 ml (wys.122 mm, ? 80 mm) zamykane nakrętkami - 200 szt.; 5.4. pojemniki PP/HDPE o poj. 1000 ml (wys. 153 mm, ? 101 mm) zamykane nakrętkami- 200 szt.; 5.5. wiadro do wielorazowe użycia z tworzywa biała PP z pokrywą o poj. 2 L (wys. 103 mm, ? 196 mm) - 50 szt.; 5.6. wiadro do wielorazowe użycia z tworzywa biała PP z pokrywą o poj. 5 L (wys. 208 mm, ? 225 mm) - 50 szt.; 5.7. wiadro do wielorazowe użycia z tworzywa biała PP z pokrywą o poj. 10 L (wys. 253 mm, ? 280 mm) - 50 szt.; 5.8. pudełko uniwersalne z tworzywa PP - prostokątne, za szczelną białą/niebieską przykrywą z PE/PP (wym. 240 x 140 mm wys. ~ 80 mm) - 50 szt.; 6. Szkiełka mikroskopowe podstawowe cięte, dwustronnie matowione, chemicznie trawione - do użycia w automatach - o wym. 25 x 76 x 1mm. jakość wg. ISO Norm 8037-1:1986 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Slides -- Part 1: Dimensions, optical properties and marking) i wg. ISO Norm 8037-2:1997 (Optics and optical instruments -- Microscopes -- Slides -- Part 2: Quality of material, standards of finish and mode of packaging.). Dodatkowo certyfikat CE (IVD) konieczny - 470 000 szt.; Pakiet Nr II: Odczynniki laboratoryjne 1. błękit alcjanowy 8GX 5g - 1 szt. 2. czerwień jądrowa do mikroskopii 25g - 1 szt. 3. czerwień Kongo bm. 100g - 1 szt. 4. Fuksyna kwaśna bm 100g - 1 szt. 5. Odczynnik Schiffa 500ml do mikroskpii - 1 szt. 6. Periodic acid >99.0% 100g - 1 szt. 7. Srebra azotan czda 500g - 1 szt. 8. Kwas octowy 80% czda 1L - 3 szt. 9. Kwas solny czda 1L - 3 szt. 10. Kwas mrówkowy czda 1L - 4 szt. 11. Kwas azotowy czda - 2 szt. 12. Wodoru nadtlenek ok. 30% czda 1L - 20 szt. 13. Alkohol etylowy czda 99% 0,5L - 10 szt. 14. Alkohol etylowy czda 96% 0,5L - 10 szt. 15. Thionin acetate 10g - 10 szt. 16. Ksylen-mieszanina izomerów czda 5L - 2000 L 17. 2-Propanol czda 5L - 3000 L 18. Aceton czda 1L - 60 L 19. Formaldehyd roztwór wodny 36-40% - 1700L 20. Parafina t.t. 56-58°C (do histologii) (np. Merck Histosec) bez DMSO 25 kg - 1000 kg 21. Hematoksylina Harrisa 1L - 4 szt. 22. Hematoksylina Mayera 1L - 65 szt. 23. Eozyna r-r alkoholowy 1% 1L - 6 szt. 24. Eozyna r-r wodny 1% 1L - 40 szt. 25. Odczynnik EA 36 (Papanicolau) 1L - 20 szt. 26. Odczynnik Giemza 1L - 20 szt. 27. Odczynnik May-Grunwald 1L - 24 szt. 28. Metanol czda 1L - 5 szt. 29. Odczynnik Oranż G 1L - 12 szt. 30. di-Sodu wodorofosforan bezw. (Na2HPO4) - 130kg 31. Sodu di-wodorofosforan mono hydrat - 80kg 32. Sączek jakościowy MN 616 średnica 70mm op. 100 szt. - 3 szt. 33. Sączek jakościowy MN 616 średnica 110mm op. 100 szt. - 3 szt. 34. Sączek jakościowy MN 616 średnica 185mm op. 100 szt. - 7 szt. 35. Bibuła -Whatman 4CHR- - 10 op. Pakiet III: Pinceta szt. 1 do zatapiania materiału do badań histopatologicznych w parafinie , z końcówkami o średnicy 2mm w zestawie pincety: Cel: Po wprowadzeniu materiału histopatologicznego do parafiny, materiały te zatapiane są w kostkach świeżej parafiny żeby umożliwiać krojenie cienkich skrawków potrzebnych do badań mikroskopowych. Parafina szybko twardnieje, co powoduje że materiały kleją się do pincet. To nie tylko spowalnia przepływ pracy ale również powoduje istotne ryzyko, że materiał z jednego badanie będzie przeniesiony do kolejnych przypadków. Powoduje to istotne problemy podczas badania histopatologicznego a w najgorszym wypadku, może prowadzić do błędnej diagnozy. W celu uniknięcia w/w problemów konieczne jest korzystanie z podgrzewanych pincet, na których parafina nie zastyga. Przedmiot: Elektrycznie podgrzewane pincety do zatapiania materiału do badań histopatologicznych w parafinie. Zestaw musi bezwzględnie zawierać: - Urządzenie sterujące które utrzymuje temperaturę końcówki pincet w temperaturze odpowiednie do pracy przy parafinie topionej (około 60°C). - Przynajmniej jedna para pincet (końcówki 2mm) z wbudowanym elementami grzewczymi. Elementy grzewcze muszą współpracować z urządzeniem sterującym za pomocą przewodu i muszą być dobrze zaizolowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort użytkownika. - Kable i zasilacz odpowiednie do pracy w pracowni histopatologicznej w Polsce. Przewód między urządzeniem sterującym i pincety o długości 1,5m (minimum). Zestaw przeznaczony jest do wielogodzinnej pracy dziennie tj. co najmniej 8 godzin dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: kwota wadium nie wymagana

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wco.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach