Przetargi.pl
Zakup i dostawa masek z rezerwuarem tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 652 122 , fax. 297 604 569
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
  Al. Jana Pawła II
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 297 652 122, fax. 297 604 569
  REGON: 30461600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ostroleka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa masek z rezerwuarem tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Anatomicznie ukształtowana maska z otworami bocznymi: materiał elastyczny medyczny PVC ( nie zawiera lateksu i ftalanów), dren tlenowy ( gwiazdkowy) ze standardowymi złączami, taśma mocująca na głowie/opaska szyjna, klamra/blaszka metalowa dopasowująca się do nosa, zawór zwrotny, łącznik obrotowy ułatwiający dopasowanie pozycji maski, rezerwuar (worek) z PCV o pojemności ok. 1000 ml, koncentracja tlenu O2 do 100%, szerokość przepływu 5-10 l/min.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157800-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach