Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowanego w Gogolinie przy ul. Ligonia

Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-320 Gogolin, Ligonia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774232031
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
  Ligonia 15
  47-320 Gogolin, woj. opolskie
  tel. 774232031
  REGON: 36593471900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.guk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowanego w Gogolinie przy ul. Ligonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowanego w Gogolinie przy ul. Ligonia . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach