Przetargi.pl
Zadanie 57082 „Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku nr 3 oraz remont części pomieszczeń budynku”.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-716 Poznań, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 573 323 , fax. 261 572 727
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
  ul. Kościuszki 92/98
  61-716 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 573 323, fax. 261 572 727
  REGON: 63015300300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 57082 „Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku nr 3 oraz remont części pomieszczeń budynku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 57082 „Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku nr 3 oraz remont części pomieszczeń budynku”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach