Przetargi.pl
Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 18 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021

Gmina Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 245 750 , fax. 614 245 751
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniezno
  Al. Reymonta 42624
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 245 750, fax. 614 245 751
  REGON: 63125951900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 18 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest dowożenie (dowóz i odwóz) dzieci na zajęcia szkolne wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu do: 1) Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym 2) Szkoły Podstawowej w Zdziechowie 3) Szkoły Podstawowej w Mnichowie i Szczytnikach Duchownych Łączna długość dzienna tras nie przekroczy 600 km Wykaz szkół oraz przewidywana liczba dzieci dowożonych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Postępowanie nie zostało podzielone na części: 3.Przewidywane trasy w trakcie obowiązywania umowy 3.1. do Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym – 4 trasy ( dowozy: 3 trasy poranne i 1 trasa przedpołudniowa oraz 5 tras odwozy) 3.2. do Szkoły Podstawowej w Zdziechowie – (dowozy 3 trasy oraz 4 trasy odwozy) 3.3.do Szkoły Podstawowej w Mnichowie i Szczytnikach Duchownych – ( dowozy 2 trasa oraz 6 tras odwozy) 3.4. Średnia dzienna liczba kilometrów w dniu świadczenia usługi przyjęta do wyceny oferty wynosi 600 km. 3.5. Przewidywana liczba dni realizacji usługi dowozowej w trakcie umowy: 177 dni w 2021. Szczegółowy zakres tras i godzin przejazdów zostaną określone każdorazowo po ustaleniu planu zajęć w poszczególnych szkołach. Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Gniezno będzie realizowany: w formie przewozów regularnych specjalnych. Transport dzieci ma zapewnić dowóz i odwóz dzieci, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach