Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie nr 1: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego. Stolarka okienna: - Barszczańska 8 m. 1, - Barszczańska 14 m. 20, - Klepacka 2D m. 6, - Barszczańska 3 m.32, - Klepacka 2D m. 33, - Barszczańska 5 m. 46, - Barszczańska 5 m. 13, - Barszczańska 5 m. 109, - Barszczańska 8 m. 21, - Barszczańska 3 m. 54, - Barszczańska 3 m. 53, - Barszczańska 3 m. 19, - Barszczańska 3 m. 58, - Barszczańska 5 m. 55, - Barszczańska 8 m. 24, - Przędzalniana 4B m 7, - Barszczańska 1 - okna na II klatce schodowej Zakres robót w poszczególnych lokalach dotyczy wymiany zniszczonej stolarki okiennej, na nową polegającej na: Demontażu starej stolarki oraz dostarczenie, dostawa i montaż nowej stolarki, zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami (na schematach pokazano widok od wewnątrz). Konstrukcja: Okna i drzwi balkonowe PCV: 1) konstrukcja z profili PCV minimum 5-komorowych w kolorze białym, 2) okucia obwiedniowe rozwierane i rozwierano-uchylne zawierające zabezpieczenia podstawowe z funkcją mikrowentylacji, klamki metalowe w kolorze białym, 3) współczynnik przenikania ciepła min Uw=1,1 W/m2K dla całego okna, w oknach pakiet zespolony minimum dwu szybowy z ciepłą ramką, z szybą ciepłochronną niskoemisyjną z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym, 4) w oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące pozwalające na uzyskanie współczynnika infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych, nie większy niż 0,3 [m3/(m.h.daPa2/3]) w ilości 1 szt. na pomieszczenie (nie dotyczy okien na klatce schodowej nr II w budynku przy ul. Barszczańskiej 1 w Białymstoku), 5) stolarka musi spełniać wymagania obowiązujących Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stolarka drzwiowa: - drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych: I. Malmeda 8 m. 12, Barszczańska 8 m. 24, Barszczańska 8 m. 25, Św. Proroka Eliasza 3A m 49 - drzwi do piwnicy: Barszczańska 5 kl.I - skrzydło drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego: J. Tuwima 1A m. 44 Zakres robót w poszczególnych lokalach dotyczy wymiany zniszczonej stolarki drzwiowej, na nową polegającej na: Demontażu starej stolarki oraz dostarczenie, dostawa i montaż nowej stolarki, zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami (na schematach pokazano widok od wewnątrz). Konstrukcja: Drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali mieszkalnych i skrzydła drzwiowe wewnętrzne: - skrzydło płytowe pełne, rama z płyty mdf pokryta okładziną z płyty HDF, w kolorze białym, ościeżnica metalowa, otwierane do wewnątrz. W komplecie skrzydło, zawiasy, ościeżnica, klamka, wizjer, komplet 2 zamków i wkładek, próg. - dostarczyć po 3 klucze do każdego zamka Drzwi piwniczne: - skrzydło płytowe pełne w kolorze białym, wyposażone w klamkę, zawiasy, ościeżnica metalowa zamek na wkładkę patentową przełożyć z istniejącego skrzydła drzwiowego. W skład usługi wchodzą n/w czynności: - ustalenie z najemcami terminu pomiaru i wymiany, - dokonanie pomiarów rzeczywistych wymiarów okien i drzwi zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi dla w/w budynków, uzgodnienie z zamawiającym kierunku otwierania, (załączone schematy mają charakter poglądowy, wykonawca sam dokona pomiaru istniejącej stolarki), - przedstawienie przed zamontowaniem typu drzwi, profili, szklenia do akceptacji przez Zamawiającego - ostrożny demontaż stolarki drewnianej i drzwi, 1) montaż okien PCV, stolarki drewnianej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, skrzydeł drzwiowych obejmujący zamocowanie w otworach na dyble lub kotwy i uszczelnienie pianką, 2) naprawa ścian, sufitów i posadzek po demontażu i montażu stolarki, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i pomalowanie naprawionych powierzchni, odtworzenie pierwotnego stanu ścian, sufitu i ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, montaż i uszczelnienie parapetu zewnętrznego, naprawa posadzki, 3) wywóz zdemontowanej stolarki do utylizacji. 2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie nr 2: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Drzwi wewnętrzne drewniane: Sienkiewicza 22 lok. Nr 6/2 Konstrukcja: Drzwi drewniane (2 szt) skrzydła pełne, klasyczne drewniane, płycinowe, nawiązujące kolorem i wzornictwem do istniejącego skrzydła w drzwiach wejściowych, ościeżnica drewniana regulowana, drzwi wyposażone w zamek, klamkę, wkładkę patentową z kompletem 3 kluczy. Drzwi wewnętrzne typowe: Proletariacka 11 Konstrukcja: skrzydło płytowe pełne, rama z płyty mdf pokryta okładziną z płyty HDF, w kolorze białym, ościeżnica metalowa, otwierane do wewnątrz, wyposażone w zawiasy, klamkę, wizjer, komplet 2 zamków i wkładek, próg, dostarczyć po 3 klucze do każdego zamka Drzwi zewnętrzne aluminiowe: Skłodowskiej 13 lok nr 3 Drzwi aluminiowe z ościeżnicą jednoskrzydłowe, przeszklone z poprzeczką, zewnętrzne, otwierane na zewnątrz - profil aluminiowy ciepły z przegrodą termiczną, kolor biały, wyposażone w dwa zamki patentowe antywłamaniowe klasy C, pochwyt obustronny biały metalowy, samozamykacz z możliwością zablokowania tak aby drzwi były otwarte, min. 3 zawiasy. Szklenie pakietem szybowym o współczynniku U≤1.1 W/m2K z szybą antywłamaniową P4 od zewnątrz (44.4). - dostarczyć po 3 klucze do każdego zamka Stolarka okienna drewniana: Waryńskiego 4 lok. 2U Okna rozwierno-uchylne, okucia obwiedniowe, wzmocnione antywłamaniowe, z profili drewnianych, w kolorze białym, wykonać na wzór oryginalnych, z zachowaniem charakteru stolarki okiennej, z odtworzeniem cech charakterystycznych oryginalnej stolarki tj. gabarytów i kształtu, proporcji oraz formy samego otworu okiennego, na który składa się podział kwatery, rodzaj, kształt i wielkość poszczególnych szyb, płycin oraz profili podobnych, jak przeznaczone do demontażu stare okna drewniane, szprosy podziałów kwaterkowych – konstrukcyjne. Szklenie okien pakietem dwukomorowym, szyby termoizolacyjne z tzw. ciepłą ramką, o współczynniku przenikania ciepła dla wyrobu (okna) U≤1.1 W/m2K, szkło typu FLOAT, bezpieczne (33.1 od zewnątrz), zapewnić wydzielenie akustyczne/ izolacyjność akustyczną RA1 min 38-42 dB (wg normy DIN 4109(RW,R), szyby w kolorze bezbarwnym-neutralnym. Zapewnić obsługę tj. otwieranie i uchylanie okien z poziomu podłogi (hau-tau) Zakres robót w poszczególnych lokalach dotyczy wymiany zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, na nową polegającej na: Demontażu starej stolarki oraz dostawie i montażu nowej stolarki, zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami (na schematach pokazano widok od wewnątrz) W skład usługi wchodzą n/w czynności: - ustalenie z najemcami terminu pomiaru i wymiany, - dokonanie pomiarów rzeczywistych wymiarów okien i drzwi zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi dla w/w budynków, - uzgodnienie z zamawiającym kierunku otwierania, (załączone schematy mają charakter poglądowy, wykonawca sam dokona pomiaru istniejącej stolarki – z wyjątkiem stolarki w budynku przy ul. Waryńskiego 4 w Białymstoku), - przedstawienie przed zamówieniem typu drzwi, profili, szklenia do akceptacji przez zamawiającego, - ostrożny demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż stolarki okiennej drewnianej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych obejmujący zamocowanie w otworach na dyble lub kotwy i uszczelnienie pianką, - montaż skrzydła drzwiowego wraz z regulacją, - naprawa ścian, sufitów i posadzek po demontażu i montażu stolarki, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i pomalowanie naprawionych powierzchni, odtworzenie pierwotnego stanu ścian, sufitu i ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, montaż i uszczelnienie istniejącego parapetu zewnętrznego, naprawa posadzki, - wywóz zdemontowanej stolarki do utylizacji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadnia nr 1,2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1 oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach