Przetargi.pl
Wykonywanie usług przewozowych do szkół podstawowych na terenie gminy Jędrzejów , na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413861371
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
  ul. 11 Listopada 33
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413861371
  REGON: 365431119
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług przewozowych do szkół podstawowych na terenie gminy Jędrzejów , na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Podchojnach i Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie z miejscowości Lasków, PodchojnyDowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Podchojnach i Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie z miejscowości Mnichów, Ignacówka, PodchojnyDowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie i Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie z miejscowości Węgleniec, Ludwinów , Łączyn, SkroniówDowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie z miejscowości Kopaniny, Wolica, Borki, PiaskiDowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie z miejscowości Książe Skroniów, Mały Prząsław, Skroniów, Brynica SuchaDowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu i Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie z miejscowości Chorzewa, Przysów, Cierno Zaszosie, Prząsław, SudółDowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim z miejscowości Borów, Diament, Łysaków DrugiDowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łysakowie z miejscowości Ludwinów, Łysaków pod Lasem (Pólko), Łysaków (Warszawka), DiamentDowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie z miejscowości Podzagaje/Zagaje, Ludwinów, Diament, ŁysakówDowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rakowie z miejscowości Gozna, Podlaszcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach