Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Wojciechowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-532 Wojciechowice, Wojciechowice 50
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158614023 , fax. 158614023
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojciechowice
  Wojciechowice 50
  27-532 Wojciechowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 158614023, fax. 158614023
  REGON: 830410037
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. w dni nauki szkolnej w okresie wykonywania zlecenia (od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych) przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) własnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach