Przetargi.pl
„Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) woj. świętokrzyskiego”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 47 802 2930 , fax. 47 8022935
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 12
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 47 802 2930, fax. 47 8022935
  REGON: 290727869
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) woj. świętokrzyskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KMP Kielce I Policyjnej Izbie Dziecka KWP w KielcachŚwiadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanychi osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Ostrowiec Św.Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanychi osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP StaszówŚwiadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanychi osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP SandomierzŚwiadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanychi osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP JędrzejówŚwiadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanychi osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP WłoszczowaŚwiadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanychi osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w KPP Busko-Zdrój
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach