Przetargi.pl
Wykonywanie usług ochrony fizycznej i usług monitorowania obiektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Poselska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 722 18 00 wew. 123 , fax. 767 221 831
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 722 18 00 wew. 123, fax. 767 221 831
  REGON: 40465650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.bip.legnica.eu/lop/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług ochrony fizycznej i usług monitorowania obiektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług ochrony fizycznej i usług monitorowania obiektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach