Przetargi.pl
Usługi utrzymania czystości w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu oraz w Oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Kłodzku i Wałbrzychu.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-621 Wrocław, Zielonego Dębu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 37 10 468 , fax. 71 37 10 470
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
  Zielonego Dębu 22
  51-621 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 10 468, fax. 71 37 10 470
  REGON: 00087048000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_oip/16_oip_wroclaw

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania czystości w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu oraz w Oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Kłodzku i Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi utrzymania czystości w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu oraz w Oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Kłodzku i Wałbrzychu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach