Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ul. Ostrowskiej 5-5a, 9-9a oraz ul. Parkowej 56,58 w Szczecinie, stanowiących zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ul. Ostrowskiej 5-5a, 9-9a oraz ul. Parkowej 56,58 w Szczecinie, stanowiących zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ul. Ostrowskiej 5-5a, 9-9a oraz ul. Parkowej 56,58 w Szczecinie, stanowiących zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach