Przetargi.pl
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU - 4 ZADANIA

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Geodezji i Nieruchomości ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6882762 , fax. 014 6882771
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Geodezji i Nieruchomości
  ul. Nowa 3 3
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6882762, fax. 014 6882771
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU - 4 ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Lp. Obręb Nr działki Pow. w m? Położenie nieruchomości Przedmiot wyceny 1. 253 177/2 165 Ul. Franciszkańska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 2. 297 1/5 3233 Ul. Świętej Trójcy Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 1/9 396 3. 297 1/13 5503 Ul. Świętej Trójcy Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 4. 310 13/8 2097 Ul. Dojazd Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 5. 293 68/15 2783 Ul. Do Huty Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 68/16 34 Ul. Do Huty 68/17 158 Ul. Do Huty 69/28 612 Ul. Do Huty 69/29 136 Ul. Do Huty 69/30 4357 Ul. Do Huty 69/31 246 Ul. Do Huty 69/14 1609 Ul. Do Huty 69/15 36 Ul. Do Huty 69/16 176 Ul. Do Huty 6. 293 69/23 262 Ul. Do Huty Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 69/24 48 Ul. Do Huty 69/25 102 Ul. Do Huty 7. 285 158/24 87 Ul. Do Huty Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 158/20 618 Ul. Do Huty 145/4 993 Ul. Do Huty 149/11 2615 Ul. Do Huty 146/2 619 Ul. Do Huty 147/4 981 Ul. Do Huty 159/2 1526 Ul. Do Huty 162/1 1308 Ul. Do Huty 163/1 1247 Ul. Do Huty udział ? w dz. nr 158/18 166 Ul. Do Huty udział ? w dz. nr 158/23 23 Ul. Do Huty udział ? w dz. nr 145/2 256 Ul. Do Huty udział ? w dz. nr 149/9 254 Ul. Do Huty 8. 292 78/7 258 Ul. Przemysłowa Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 9. 66 87 5841 Ul. Kryształowa Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 88/1 4671 Ul. Kryształowa 81/7 1186 Ul. Kryształowa 81/11 2876 Ul. Kryształowa 10. 278 33/1 3655 Ul. Zbylitowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 11. 104 2/29 1839 Ul. Krzyska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 12. 208 8/11 858 Ul. Turystyczna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 13. 104 2/30 3677 Ul. Krzyska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 14. 208 8/3 5986 Ul. Dunajcowa Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 8/8 7495 Ul. Dunajcowa 15. 299 59/1 2112 Ul. Tuchowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 16. 192 15/1 1109 Ul. Do Huty Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 21/5 420 Ul. Do Huty 21/6 280 Ul. Do Huty 17. 295 39/23 163 Ul. Budowlana Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 18. 293 101/5 1301 Ul. Do Huty Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 19. 310 13/7 1466 Ul. Dojazd Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 20. 274 12/3 178 Ul. Warsztatowa Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 21. 293 68/6 94 Ul. Do Huty Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 68/12 530 Ul. Do Huty 68/13 22 Ul. Do Huty 68/14 39 Ul. Do Huty 68/10 922 Ul. Do Huty 68/11 114 Ul. Do Huty 69/26 522 Ul. Do Huty 69/27 67 Ul. Do Huty Zadanie 2 1. 200 238/23 670 Ul. Hodowlana Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 2. 248 55/24 58 Ul.Kochanowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 3. 248 55/28 138 Ul.Kochanowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 55/30 928 Ul.Kochanowskiego 4. 248 55/11 120 Ul.Kochanowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 55/27 27 Ul.Kochanowskiego 5. 271 32/26 1677 Ul.Kochanowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 6. 247 1/55 891 Ul.Kochanowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 199 304/20 1547 Ul.Kochanowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 7. 200 238/13 953 Ul. Hodowlana Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 8. 192 19/1 1029 Ul. Chemiczna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 21/7 350 Ul. Chemiczna 21/8 100 Ul. Chemiczna 21/9 1209 Ul. Chemiczna 9. 270 63/3 5458 Ul. Wodna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 10. 170 58/5 116 Ul. Wieniawskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 11. 221 48/3 16 Rzędzin Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 12. 152 2/11 37 Os. Błonie Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 13. 230 225/2 9 Ul. Krakowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 14. 249 184/10 59 Os. Reymonta Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 15. 102 328/4 64 Os. Zielone Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 16. 172 246/4 80 Ul. Lwowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 17. 224 1/15 60 Ul. Lwowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 18. 105 118/9 63 Ul. Nowodąbrowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 19. 206 40/10 85 Ul. Lwowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 20. 105 118/15 90 Ul. Nowodąbrowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 21. 109 345/7 133 Ul. Kasprowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 22. 109 67/18 89 Ul. Przybyłkiewicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 23. 206 210/15 81 Ul. Skowronków Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 24. 270 63/4 2354 Ul. Wodna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 25. 66 99/6 22538 Al. Piaskowa Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 99/7 6175 Al. Piaskowa 26. 170 58/10 337 Ul. Wieniawskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 58/11 151 Ul. Wieniawskiego 27. 205 247/5 249 Ul. Sienna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 28. 205 249/1 12 Ul. Sienna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Zadanie 3 1. 205 63/1 287 Ul. Garbarska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 2. 254 2 8589 Ul. Dąbrowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 92/15 1563 Ul. Dąbrowskiego 3. 229 148/8 63 Ul. Łazienna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 178/4 25 Ul. Łazienna 4. 266 91 1972 Ul. Dąbrowskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 98 53 Ul. Dąbrowskiego 50 1017 Ul. Dąbrowskiego 99 23 Ul. Dąbrowskiego 97/1 311 Ul. Dąbrowskiego 96 31 Ul. Dąbrowskiego 80/2 138 Ul. Dąbrowskiego 81/2 80 Ul. Dąbrowskiego 5. 164 91/4 2781 Ul. Starodąbrowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 6. 78 405/8 157 Ul.Nowodąbrowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 405/9 2844 Ul.Nowodąbrowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 7. 206 127/1 2873 Ul. Lwowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 8. 109 343/71 1720 Ul. Romanowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 9. 109 343/79 363 Ul. Romanowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 10. 109 343/89 608 Ul. Romanowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 11. 109 343/133 657 Ul. Romanowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 343/135 668 Ul. Romanowicza 12. 109 343/138 800 Ul. Romanowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 13. 169 220/1 110 Ul. Romanowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 14. 169 53/1 310 Ul. Romanowicza Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 15. 106 77/14 106 Ul. Dwernickiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 16. 109 92/45 325 Ul. Paderewskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 17. 228 10 658 Rynek Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 18. 206 321/13 512 Ul. Mała Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 19. 229 22 1285 Ul. Piłsudskiego 5 Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 20. 109 91/10 187 Ul. Goldhammera Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 90/4 241 Ul. Goldhammera 91/30 4622 Ul. Goldhammera 21. 229 148/1 323 Ul. Łazienna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 148/9 342 Ul. Łazienna 22. 229 150 427 Ul. Łazienna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 23. 202 112/7 160 Ul. Klikowska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 188/21 25 Ul. Klikowska 188/22 2 Ul. Klikowska 24. 229 173/3 318 Ul. Bema Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Zadanie 4 1. 152 171/51 120 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 2. 152 171/64 140 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 3. 162 10/18 57 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 4. 162 10/20 43 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 5. 162 10/14 49 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 6. 162 10/21 45 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 7. 205 248/12 53 Ul. Bitwy o Wał Pomorski 2E Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 8. 205 248/11 106 Bitwy o Wał Pomorski Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 9. 152 171/10 183 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 10. 162 10/17 58 Ul. Słoneczna 56F Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 11. 152 171/40 225 Ul. Wojska Polskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 12. 266 14/34 98 Ul. Gumniska Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 13. 162 10/19 44 Os. Jasna Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 14. 152 171/41 143 Ul. Wojska Polskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 15. 152 171/42 223 Ul. Wojska Polskiego Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 16. 162 10/16 57 Ul. Słoneczna 56E Własność gruntu do aktualizacji rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Wizji w terenie należy dokonać po uprzednim pisemnym poinformowaniu użytkownika wieczystego o jej terminie. Z wizji na nieruchomości należy sporządzić stosowny protokół. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika wieczystego nakładów poniesionych na infrastrukturę techniczną lub nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno - użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy wycenie ich wartość, po wcześniejszej ich weryfikacji ze Zleceniodawcą. 3. Zakres opracowania ma obejmować 2 egzemplarze operatu szacunkowego do każdej nieruchomości, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania wg zał. nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703220004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych) na zadanie 1, 300 zł (słownie: trzysta złotych) na zadanie 2, 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) na zadanie 3, 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na zadanie 4. 2. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust.6. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158, z późn.zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie Filia w Tarnowie Rachunek sum depozytowych: 63 1130 1150 0012 1084 7320 0003 Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: Przetarg operaty szacunkowe. Na dowodzie wpłaty należy także zaznaczyć numery zadań, oraz kwotę wadium przypadającego na poszczególne zadania, których dotyczy wpłata. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 4. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w ofercie, natomiast oryginał dokumentu złożyć do dnia i godziny składania ofert w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pok. 113. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego,w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonana zostanie na podstawie oświadczenia i dokumentów załączonych przez Wykonawców do oferty. 3.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 3.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia oraz dokumentu - pkt VI.4.4.1 i 4.4.2 SIWZ 3.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentu - pkt VI.4.4.1, 4.4.3 SIWZ. 3.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - pkt VI.4.4.1 3.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentów - pkt VI. 4.4.1 - 4.4.4 SIWZ. 4. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: - oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji). - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości - zgodnie z pkt III.3.3.2. Do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby/ób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osobę, która będzie udostępniona przez podmiot trzeci. - dowód wpłaty lub wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach