Przetargi.pl
WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz

Gmina Pruszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-120 Pruszcz, ul. Główna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 562 43 00 , fax. 52 562 43 02
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz
  ul. Główna 33
  86-120 Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 562 43 00, fax. 52 562 43 02
  REGON: 92351050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup fabrycznie nowego sprzętu IT oraz oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach