Przetargi.pl
Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi

Gmina Miejska Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 779 138 , fax. 768 783 120
 • Data zamieszczenia: 2022-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 768 779 138, fax. 768 783 120
  REGON: 39064765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa kompleksowego utrzymania czystości na terenie miasta Złotoryi, w okresie od dnia 15.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r. obejmująca zamiatanie i sprzątanie ulic oraz chodników, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach