Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych oraz telewizorów dla PCPR w Lubinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Składowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 469 691 , fax. 768 479 691
 • Data zamieszczenia: 2022-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
  ul. Składowa 3
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 768 469 691, fax. 768 479 691
  REGON: 39069009200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pcprlubin.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych oraz telewizorów dla PCPR w Lubinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych oraz telewizorów dla PCPR w Lubinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach