Przetargi.pl
„Usługi opiekuńcze w Gminie Recz”- świadczenie usług opiekuńczych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 73-210 Recz, Ratuszowa 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Ratuszowa 7
  73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 210513139
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi opiekuńcze w Gminie Recz”- świadczenie usług opiekuńczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia:Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 20 h/miesiącUsługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 7 podopiecznych ok. 140 h/ na miesiąc tj. łączna liczba godzin do realizacji 1960 h od dnia podpisania umowy do 30.10.2023 r.Część II zamówienia:Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 20 h/miesiącUsługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 7 podopiecznych ok. 140 h/ na miesiąc tj. łączna liczba godzin do realizacji 1960 h od dnia podpisania umowy do 30.10.2023 r.Część III zamówienia:Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 20 h/miesiącUsługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 7 podopiecznych ok. 140 h/ na miesiąc tj. łączna liczba godzin do realizacji 1960 h od dnia podpisania umowy do 30.10.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach