Przetargi.pl
DOSTAWA RYB; PRODUKTÓW GŁĘBOKO MROŻONYCH; OLEJU I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH; JAJ; SOSÓW, ZUP I PRZYPRAW PRZETWORZONYCH; KAWY I HERBATY; MIODU; NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH DLA KPW ŚWINOUJŚCIE

Komenda Portu Wojennego Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, Steyera 28
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Świnoujście
  Steyera 28
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811143594
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwswinoujscie.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RYB; PRODUKTÓW GŁĘBOKO MROŻONYCH; OLEJU I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH; JAJ; SOSÓW, ZUP I PRZYPRAW PRZETWORZONYCH; KAWY I HERBATY; MIODU; NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH DLA KPW ŚWINOUJŚCIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów (wraz z kodami CPV) zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ.2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.3. Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach