Przetargi.pl
USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZY UL. MŚCISZEWSKIEJ 10 ORAZ PRZY ULICY SZKOLNEJ 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-095 Murowana Goślina, Mściszewska 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie
  Mściszewska 10
  62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  REGON: 000261717
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZY UL. MŚCISZEWSKIEJ 10 ORAZ PRZY ULICY SZKOLNEJ 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10.Część 2 usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach