Przetargi.pl
Usługa rozdrobnienia odpadów o kodzie 20 03 07, 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z Zakładu Zagospodarowanie Odpadów Olszowa Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, Olszowa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 211 90 , fax. 627 514 166
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Olszowa, ul. Bursztynowa 55
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 211 90, fax. 627 514 166
  REGON: 25094533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo-olszowa.pl, http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa rozdrobnienia odpadów o kodzie 20 03 07, 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z Zakładu Zagospodarowanie Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa rozdrobnienia odpadów o kodzie 20 03 07, 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z Zakładu Zagospodarowanie Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach