Przetargi.pl
Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą POSTAW NA SIEBIE, w okresie od września 2014 r. do 12 czerwca 2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 75 239 51, 75 64 785 78 , fax. 75 76 765 77
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
  al. Jana Pawła II 7 7
  58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 75 239 51, 75 64 785 78, fax. 75 76 765 77
  REGON: 00327131400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.jelenia-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą POSTAW NA SIEBIE, w okresie od września 2014 r. do 12 czerwca 2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z zadań: Zadanie nr 1 - Kurs Elektryk z uprawnieniami do 1 kV, Zadanie nr 2 - Kurs Podstawy kadr i płac, Zadanie nr 3 - Kurs Podstawy księgowości, Zadanie nr 4 - Kurs Florystyka z obsługą kasy fiskalnej, Zadanie nr 5 - Kurs Kurs sprzedawca / fakturzystka z obsługą kasy fiskalnej, Zadanie nr 6 - Kurs Prawo jazdy kat. B, Zadanie nr 7 - Kurs Prawo jazdy kat. C, Zadanie nr 8 - Kurs Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, Zadanie nr 9 - Kurs Obsługa koparko-ładowarki, Zadanie nr 10 - Kurs Kelner/Barman z obsługą kasy fiskalnej, Zadanie nr 11 - Kurs Kucharz małej gastronomii, Zadanie nr 12 - Kurs Podstawy dekorowania wnętrz, Zadanie nr 13 - Kurs Palacz pieców CO, Zadanie nr 14 - Kursy komputerowe: Kurs I - Kurs podstawowy obejmujący: podstawy Windows, Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna, Kurs II - Kurs Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny dla średnio zawansowanych obejmujący zaawansowane funkcje w programie MS Word oraz MS Excel, Kurs III - Podstawy tworzenia stron internetowych i grafiki komputerowej, Zadanie nr 15 - Kurs Opiekun osób starszych z nauką języka niemieckiego, Zadanie nr 16 - Kurs Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób, Zadanie nr 17 - Kursy spawalnicze: Spawanie metodami MIG/MAG oraz TIG Zadanie nr 18 - Kursy wizażu: Kurs I - fryzjerski, Kurs II - stylizacji paznokci, Kurs III - kosmetyki i pielęgnacji ciała, Zadanie nr 19 - Kurs języka angielskiego, Zadanie nr 20 - Kurs języka angielskiego dla osób uczących się w systemie dziennym, Zadanie nr 21 - Kurs języka niemieckiego, Zadanie nr 22 - Kurs języka niemieckiego dla osób uczących się w systemie dziennym. Beneficjentami ostatecznymi są klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, osoby zatrudnione, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, mające trudności z integracją społeczną i zawodową, młodzież w wieku 15 - 25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychowankowie pieczy zastępczej, osoby niepełnosprawne, w tym ruchowo, oraz osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.jelenia-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach