Przetargi.pl
"Usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków do Zespołu Szkół w Barczewie"

Zespół Szkół w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Północna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895147713, 508153212 , fax. 895147713
 • Data zamieszczenia: 2022-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Barczewie
  Północna 14
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895147713, 508153212, fax. 895147713
  REGON: 361872163
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zs.barczewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków do Zespołu Szkół w Barczewie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przygotowanie i dowóz posiłków w okresie od 01.05.2022r. - 31.12.2022r dla dzieci w wieku 3-6 lat (śniadanie, obiad i podwieczorek) z Oddziału Przedszkolnego w ilości max 10.000 szt. (max 75 szt dziennie) oraz przygotowanie i dowóz obiadów w okresie od 02.09.2022r. -22.12.2022r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w ilości max 9.000 szt. (max 120 szt. dziennie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach