Przetargi.pl
Usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Barczewie

Zespół Szkół w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Północna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895147713, 508153212 , fax. 895147713
 • Data zamieszczenia: 2022-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Barczewie
  Północna 14
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895147713, 508153212, fax. 895147713
  REGON: 361872163
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp3.barczewo,pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Barczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków (śniadania, obiadu i podwieczorku) do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Barczewie - zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dzieci w wieku 3 - 6 lat - w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r. w ilości max 11.500 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach