Przetargi.pl
Umowa licencyjna dotycząca korzystania z oprogramowania w wersji online/offline z linii „Progman”

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Saperów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 556256800, +48556256807 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Elbląskie Centrum Usług Wspólnych
  ul. Saperów 14C
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 556256800, +48556256807, fax. -
  REGON: 385224155

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Umowa licencyjna dotycząca korzystania z oprogramowania w wersji online/offline z linii „Progman”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Umowa licencyjna dotycząca korzystania z oprogramowania w wersji online/offline z linii „Progman” - przedłużenie. Główne miejsce świadczenia usług: Elbląskie Centrum Usług Wspólnych. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie abonamentu na licencję utrzymania i dostępu do oprogramowania. Ilości : przedłużenie: koszt infrastruktury szt. 1, licencja serwer ts plus szt.1, finanse premium plus bez sublicencji szt. 1, finanse premium plus szt. 59, rozrachunki premium plus 1, rozrachunki premium plus szt. 59, kasa premium plus szt. 1, stołówka + magazyn szt.1, majątek web premium szt. 1, zlecone szt. 59, przelewy szt.59, kadry szt.1, płace szt.1, płace szt.59, zlecone szt.1, przelewy szt.1, kzp szt. 1 oraz dodatkowo rozszerzenie o nowe licencje w ilości 1 szt. finanse premium plus, 1 szt. rozrachunki, 2 szt. płace, 2 szt. zlecone, 2 szt. przelewy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach