Przetargi.pl
Dostawa paliw na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu na rok 2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-610 Pozezdrze, Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874445033, 725644000
 • Data zamieszczenia: 2022-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  Wolności 4C
  11-610 Pozezdrze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874445033, 725644000
  REGON: 369261967
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkpozezdrze.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. ze 100% własność Gmina Pozezdrze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu na rok 2022.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od granic administracyjnych miejscowości Pozezdrze) na potrzeby własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku w ilości szacunkowej:  ON – 14 000 L w tym: zimowy (od stycznia do 28.II i od 16.XI do 31.XII) przejściowy (od 01.III do 15.IV i od 01.X do 15.XI), letni (od 16.IV do 30.IX), spełniający wymogi PN – EN 590  PB 95 – 1 000 L spełniającą wymogi PN – EN 228.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach