Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych na rzecz osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-225 Olsztyn, Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895357778
 • Data zamieszczenia: 2022-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
  Wojska Polskiego 8
  10-225 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895357778
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych na rzecz osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług medycznych na rzecz osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną